Kdo je to?
Kdo je to IT konzultant? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem IT konzultant? Lidé, profese

Kdo je to IT konzultant?

Co znamená a jaký je význam slova IT konzultant?

IT konzultant je osoba, která shromažďuje různé technické informace, týkající se provozování informačních systémů. Navrhuje možnosti, jak zlepšovat provozy, sestavuje jejich pořadí z hlediska proveditelnosti a je koordinátorem dalšího rozvoje a probíhajícího i plánovaného servisu.
IT konzultant bývá absolventem vyššího odborného vzdělání nebo bakalářského studijního programu. Je autorem rozborů a analýz v technických projektech a provádí i údržbu výpočetní techniky, počítačových systémů a zvládá i atypické situace.Kdo je to IT konzultant? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem IT konzultant? Lidé, profese

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s dalšími lidmi na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Rozumíte pojmu Poslední zvonění? Znáte pojem Palice? Znáte definici termínu Opereta? Vzpomenete si na definici slova Verifikace?

Klíčová slova: termín, původ slova, definice, lexikon, vysvětlení, profese, pojem, význam, význam pojmu, profese, synonymum, přesný výraz, přesný význam, formulace, IT konzultant, wikipedie

Pojem IT konzultant je v kategorii Profese, ilustrační obrázek

Další možné informační zdroje

Zkusit najít výraz IT konzultant ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít pojem IT konzultant v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Hledat videa s názvem IT konzultant na Youtube

Najít heslo IT konzultant ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem IT konzultant ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo IT konzultant například ve vyhledávači Seznam.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve fulltextu Yahoo.com nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Vysvětlení významu slova IT konzultant, definice, vysvětlení pojmu

Právě nyní již víte Kdo je to IT konzultant? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo IT konzultant? Definice pojmu IT konzultant patří do kategorie Profese

Napsáno redaktory Superia.cz. Možnost chyb vyhrazena. Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Zkuste najít informace výraz, slovo, definici, slovíčko řekněme například ve známé Wikipedii, kde naleznete nejspíš podrobnější text. Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle různých oborů. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v profese.