Kdo je to?
Kdo je to Aristokrat? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Aristokrat? Lidé, historie

Kdo je to Aristokrat?

Jaký je význam slova Aristokrat? Co to znamená?

Aristokrat je příslušník elity, aristokracie. Jedná se o společnost urozených občanů, většinou se jde o příslušníky nevýznamnějších předních rodin, jejich původ je většinou dědičný. Novodoběji se slovo aristokrat zaměňuje se slovem šlechtic. Aristokracie je pak privilegovaná vrstva, mocenská třída, jejíž výsady jsou spjaté se šlechtickými tituly. Aristokrat pochází z urozeného rodu a jeho rodina mívá svůj tradiční erb.
Aristokraté byli základem vlády především ve středověku, jejich výlučnost však byla omezena pouze na vlastní zemi, i když další země šlechtu také do určité míry respektovaly. Aristokraté se podíleli na moci, někdy i volili panovníka. Jejich tituly se dědily, ovšem musely být potvrzeny panovníkem.Kdo je to Aristokrat? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Aristokrat? Lidé, historie

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Aristokrat s partnery, kolegy a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si na význam slova Správní řízení? Vzpomněli byste si co označuje výraz Tuberkulóza? Víte co je Legenda? Znáte termín Ovulace?

Klíčová slova: termín, slovo, wikipedie, lexikon, pojem, historie, přesný výraz, formulace, Aristokrat, historie, synonymum, odborný výraz, vysvětlení, význam slova, informace, Aristokrat

Pojem Aristokrat je v kategorii Historie, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Aristokrat ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Aristokrat na Google obrázcích

Zkusit najít heslo Aristokrat ve vyhledávači Yandex

Hledat frázi Aristokrat ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Aristokrat ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Aristokrat například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikipedii, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Aristokrat

Právě jste zjistili Kdo je to Aristokrat? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Aristokrat? Definice pojmu Aristokrat je v kategorii Historie

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Můžete též zkusit najít informace pojem, text, definici, kupř. v projektu Wikipedia, kde můžete najít komplexní popis. Berte prosím na vědomí, že slovní spojení mívají několik různých významů v různých oborech lidské činnosti. Můžete se proto pokusit najít heslo Aristokrat i v jiné sekci než v historie.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.