Kdo je to?
Kdo je to Aristokrat? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Aristokrat? Lidé, historie

Aristokrat

Co znamená a jaký je význam slova Aristokrat?

Aristokrat je příslušník elity, aristokracie. Jedná se o společnost urozených občanů, většinou se jde o příslušníky nevýznamnějších předních rodin, jejich původ je většinou dědičný. Novodoběji se slovo aristokrat zaměňuje se slovem šlechtic. Aristokracie je pak privilegovaná vrstva, mocenská třída, jejíž výsady jsou spjaté se šlechtickými tituly. Aristokrat pochází z urozeného rodu a jeho rodina mívá svůj tradiční erb.
Aristokraté byli základem vlády především ve středověku, jejich výlučnost však byla omezena pouze na vlastní zemi, i když další země šlechtu také do určité míry respektovaly. Aristokraté se podíleli na moci, někdy i volili panovníka. Jejich tituly se dědily, ovšem musely být potvrzeny panovníkem.Kdo je to Aristokrat? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Aristokrat? Lidé, historie

Tento text (Aristokrat) můžete sdílet s přáteli na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Vzpomněli byste si na význam slova Šalotka? Víte co je Mluvnické kategorie? Víte co je Nesesér? Vzpomněli byste si co označuje výraz Lučavka královská?

Klíčová slova: synonymum, termín, co znamená, vysvětlení, odborný výraz, historie, přesný výraz, Aristokrat, pojem, lexikon, slovo, přesný výraz, význam pojmu, význam, formulace, původ slova

Pojem Aristokrat je v kategorii Historie, ilustrační obrázek

Další zdroje informací

Najít termín Aristokrat v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Hledat heslo Aristokrat ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Aristokrat ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Aristokrat na Google obrázcích

Najít výraz Aristokrat ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Aristokrat například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, v metavyhledávači Info.com, ve fulltextu Yahoo.com nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné osobnosti, pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Aristokrat

Tyto stránky vám umožnili zjistit Kdo je to Aristokrat? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Aristokrat? Definice pojmu Aristokrat patří do kategorie Historie

Kategorie historie, historie postavy, aristokrat, ilustrační obrázek

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. Pokuste se též vyhledat informace výraz, slovo, definici, slovíčko kupř. v populární Wikipedii, kde naleznete nejspíše mnohem podrobnější text. Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Historie).

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.