Kdo je to?
Kdo je to Crush? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Crush? Lidé, různé

Kdo je to Crush?

Jaký je význam slova Crush? Co to znamená?

Výraz crush je módním slangovým slovem mezi mladou generací a jeho výskyt bude nejčastější na internetu, především na sociálních sítích. Jedná se o novotvar přejatý z angličtiny se zachováním původního pravopisu, avšak s posunutým významem. "Crush" v angličtině původně znamená drtit, rozmačkat, zkrátka mechanicky a silou něco zlikvidovat. Výslovnost je (kraš). V češtině se s ním setkáme ve spojeních jako "mít na někoho crush" nebo "crushovat někoho", což zvlášť tahá za uši kvůli připojení české koncovky slovesa k anglickému výrazu. Znamená to být do někoho zblázněný, mít na někoho zálusk, tedy zamilovat se do někoho, a to v takové situaci, kdy to vytoužený protějšek možná ani netuší a láska není tím pádem opětována. Je to tedy pouze jednostranný a tím pádem nutně platonický cit. Fráze vznikla nejspíše doslovným překladem anglického "to have a crush on somebody" se stejným významem, jako je uvedený ten přenesný v češtině.Kdo je to Crush? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Crush? Lidé, různé

Text s definicí výrazu Crush doporučujeme sdílet s dalšími osobami na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si na význam slova Inteligence? Víte co je Malvice? Víte co je Čakan? Vzpomněli byste si co označuje výraz Prvovýstup?

Klíčová slova: význam, různé, co znamená, synonymum, formulace, etymologie, vysvětlení, přesný výraz, pojem, význam pojmu, odborný výraz, původ slova, různé, přesný výraz, informace, slovo

Pojem Crush je v kategorii Různé, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít termín Crush ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Crush v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Hledejte bez špehování slovo Crush ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít pojem Crush ve Wikipedii

Hledat heslo Crush ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Crush například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Google obrázcích, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodná hesla, významy slov, odborné termíny, výrazy, pojmy, osobnosti

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Crush

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo je to Crush? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Crush? Definice pojmu Crush se nachází v sekci Různé

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Doufáme, že chápete, že není v našich silách provádět pravidelnou aktualizaci všech pojmů. Doporučujeme zkusit nalézt informace výraz, termín, heslo, výraz kupř. ve Wikipedii, kde můžete najít rozsáhlejší popis. Ke každému slovo může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než různé.