Kdo je to?
Kdo byl Parmenidés? Životopis Parmenidés, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Kdo byl Parmenidés?

Kdo byl Parmenidés? Životopis, informace, biografie, filozofie

Parmenidés byl předsokratovský filosof a jeden z nejvýznamnějších antických myslitelů. Pocházel z aristokratického prostředí a vyrůstal v řecké kolonii v oblasti dnešní jižní Itálie. Mnoho detailů z jeho života se nedochovalo. Jisté je, že působil ve městě Elea a založil filosofický proud, který se později pojmenoval jako Elejská škola. Jako řada dalších antických filosofů, i Parmenidés se aktivně zapojoval do politiky a podílel se na správě města nebo na tvoření zákonů. Vedle filosofie a politiky se pravděpodobně zabýval ještě lékařstvím. V předsokratovské době bylo běžné, že se filosofové nevěnovali pouze filosofii, ale rovněž dalším oborům a sloužili jako univerzální učenci.
Platón řadil Parmenida k nejdůležitějším řeckým filosofům a v jednom dialogu popisuje jeho cestu do Athén, ale tato cesta byla zřejmě fiktivní a ve skutečnosti k ní nedošlo. Jediným Parmenidovým dílem je rozsáhlá báseň O přírodě, ale do současnosti se zachovaly jen zlomky. Báseň zřejmě popisovala cestu básníka od nahodilého a smyslového vnímání k pravdivému poznání přírody. Právě díky kritickému přístupu ke smyslové zkušenosti a snaze o metafyzické a racionální myšlení byl pozdějšími mysliteli považován za jednoho ze zakladatelů filosofie. Jeho nejznámějším žákem byl Zénón z Eleje, ale vliv měl i na Platóna či Aristotela a na novověkou filosofii.Kdo byl Parmenidés? Životopis Parmenidés, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Základní údaje o osobě Parmenidés

Národnost: řecká
Datum narození: 510 př. n. l.
Místo narození: Velia, Itálie
Datum úmrtí: 450 př. n. l.

Zaujala vás biografie osobnosti Parmenidés? Potom se podělte s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Znáte termín Fejt? Vzpomněli byste si co označuje výraz CNC stroj? Vzpomenete si na definici slova Volný verš? Znáte termín Fabulace?

Klíčová slova: vysvětlení, národnost, popis, lexikon, místo narození, wiki, Parmenidés, filozofie, Parmenidés, osobnosti, kdo je Parmenidés?, životopis, narození, nežijící, národnost, Kdy zemřel Parmenidés

Pojem Parmenidés je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit najít heslo Parmenidés ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Parmenidés ve Wikipedii

Hledat videa s názvem Parmenidés na Youtube

Najít termín Parmenidés ve Wikislovníku

Hledat termín Parmenidés ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Parmenidés například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Životopis, kdo je Parmenidés? Stručná biografie

Tyto stránky vám umožnili zjistit Kdo byl Parmenidés? Kdy se narodil Parmenidés? Kde se narodil Parmenidés? Kdy zemřel Parmenidés? Parmenidés se nachází v kategorii Filozofie

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Provozovatel neručí za aktuálnost a přesnost informací v textech. Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. Můžete též vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka Parmenidés dejme tomu třeba na stránkách Wikipedie, kde můžete najít nejspíše podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Parmenidés i v jiné kategorii než je filozofie.