Kdo je to?
Kdo byl Parmenidés? Životopis Parmenidés, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Parmenidés

Kdo byl Parmenidés? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, filozofie

Parmenidés byl předsokratovský filosof a jeden z nejvýznamnějších antických myslitelů. Pocházel z aristokratického prostředí a vyrůstal v řecké kolonii v oblasti dnešní jižní Itálie. Mnoho detailů z jeho života se nedochovalo. Jisté je, že působil ve městě Elea a založil filosofický proud, který se později pojmenoval jako Elejská škola. Jako řada dalších antických filosofů, i Parmenidés se aktivně zapojoval do politiky a podílel se na správě města nebo na tvoření zákonů. Vedle filosofie a politiky se pravděpodobně zabýval ještě lékařstvím. V předsokratovské době bylo běžné, že se filosofové nevěnovali pouze filosofii, ale rovněž dalším oborům a sloužili jako univerzální učenci.
Platón řadil Parmenida k nejdůležitějším řeckým filosofům a v jednom dialogu popisuje jeho cestu do Athén, ale tato cesta byla zřejmě fiktivní a ve skutečnosti k ní nedošlo. Jediným Parmenidovým dílem je rozsáhlá báseň O přírodě, ale do současnosti se zachovaly jen zlomky. Báseň zřejmě popisovala cestu básníka od nahodilého a smyslového vnímání k pravdivému poznání přírody. Právě díky kritickému přístupu ke smyslové zkušenosti a snaze o metafyzické a racionální myšlení byl pozdějšími mysliteli považován za jednoho ze zakladatelů filosofie. Jeho nejznámějším žákem byl Zénón z Eleje, ale vliv měl i na Platóna či Aristotela a na novověkou filosofii.Kdo byl Parmenidés? Životopis Parmenidés, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Hlavní informace o osobě Parmenidés

Národnost: řecká
Datum narození: 510 př. n. l.
Místo narození: Velia, Itálie
Datum úmrtí: 450 př. n. l.

Popis osobnosti Parmenidés můžete sdílet s vašimi kamarády na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Znáte termín Ruptura? Pamatujete si definici pojmu Rozpočítadlo? Vzpomenete si na definici slova Čtečka knih? Vzpomněli byste si co znamená slovo Word?

Klíčová slova: narození, wiki, Kdy zemřel Parmenidés, popis, datum narození, osobnost, Parmenidés, národnost, filozofie, lexikon, datum úmrtí, osobnosti, vysvětlení, informace, kde se narodil Parmenidés?, místo narození

Pojem Parmenidés je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Zkuste zjistit více informací o slovu Parmenidés v následujících zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Parmenidés ve Wikimedia Commons

Najít heslo Parmenidés ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Parmenidés na Youtube

Vyhledat pojem Parmenidés ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít Parmenidés na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Parmenidés například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google obrázcích nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů, osobnosti

Životopis, kdo je Parmenidés? Stručná biografie

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit Kdo byl Parmenidés? Kdy se narodil Parmenidés? Kde se narodil Parmenidés? Kdy zemřel Parmenidés? Parmenidés je v sekci Filozofie

Kategorie filozofie, anděl , parmenidés, ilustrační obrázek

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme. Bohužel, častá aktualizace není v našich silách. Můžete též zkusit najít informace osobnost, osobu, člověka Parmenidés dejme tomu ve Wikipedii, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Parmenidés i v jiné kategorii než je filozofie.