Kdo je to?
Kdo je to Kameraman? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Kameraman? Lidé, profese

Kameraman

Jaký je význam slova Kameraman? Co to znamená?

Kameraman je osoba, která ovládá kameru a další techniku a technologie používané k audiovizuálnímu zachycení obrazu.
Kameramany známe především z novinářské profese, kde pomocí kamer zachycují a přenášejí divákům aktuální dění, nebo z umělecké sféry, kde kameramani natáčí filmy, dokumenty, záznamy představení apod.
Kameramanem můžeme nazvat i neprofesionála, který na kameru zachycuje konkrétní obrazy. V profesionální sféře jsou kameramani obvykle vysokoškolsky vzdělaní v tomto oboru, nicméně můžeme se setkat i s kameramany, kteří čerpají pouze z dlouhodobé zkušenosti bez oficiálního vzdělání. S rozvíjejícími se technologiemi vyžaduje profese kameramana neustálé sebevzdělávání a nutnost držet krok s technologickým i uměleckým pokrokem. Kameramani v rámci svých povinností musí umět pracovat se světlem, s prostorem, často vyhledávají vhodné lokace k natáčení, mohou se též podílet na výrobě filmových triků apod.
Profese kameramana je do určité míry technická, stejně jako kreativní.Kdo je to Kameraman? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Kameraman? Lidé, profese

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Kameraman s vašimi známými a kamarády na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Vzpomněli byste si na význam slova Solamyl? Víte co je Šlehačka? Víte co je Slogan? Vzpomněli byste si co označuje výraz Cimbuří?

Klíčová slova: profese, význam, přesný výraz, odborný výraz, Kameraman, heslo, popis, definice, Kameraman, wikipedie, pojem, význam pojmu, informace, synonymum, termín, původ slova

Pojem Kameraman je v kategorii Profese, ilustrační obrázek

Další možné informační zdroje

Hledat videa s názvem Kameraman na Youtube

Najít slovo Kameraman na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kameraman ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Kameraman ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledejte bez špehování slovo Kameraman ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Kameraman například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Google obrázcích, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Vysvětlení významu slova Kameraman, definice, vysvětlení pojmu

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku Kdo je to Kameraman? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Kameraman? Definice pojmu Kameraman se nachází v sekci Profese

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Omlouváme se za možné chyby v textech. Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Doporučujeme vyhledat informace výraz, termín, heslo, výrazřekněme na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít nejspíš delší text. Ke každému slovo může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Kameraman i v jiných kategoriích (než profese).