Kdo je to?
Kdo je to Komouš? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Komouš? Lidé, hanlivé

Komouš

Jaký je význam slova Komouš? Co to znamená?

Komouš je hanlivé označení pro komunistu. Komunista uznává ideologii komunismu. Společné vlastnictví majetku, spravedlivou společnost, všeobecnou rovnost, společné vlastnictví žen, společné vlastnictví výrobních prostředků, odměny podle potřeb, uznávání komunistické společnosti, politické a komunistické režimy a stát ovládaný komunistickými stranami.
Podobná synonyma pro slovo komouš jsou komik, komík, komanč, rudej, ruďoch, siux, bolševik, bolšán, komár, továriš, komundíra, soudruh. Etymologie slova komunista můžeme hledat v latině a němčině communis, ve francouzštině commune, communard, v angličtině common, což znamená v překladu společný. Vývoj komunistické ideologie byla již v antice, kdy Platón navrhuje kolektivní výchovu dětí a správu majetku. V devatenáctém století byl vliv Karla Marxe a Friedricha Engelse, kteří razili radikální teorii marxismu. V Rusku byl vliv V. I Lenina marxisticko-leninistického režimu. Po druhé světové válce se rozvinula teorie anarchokomunismus Petra Kropotkina. Komunistické myšlenky se šířily napříč Evropou do celého světa. Komunismus ovlivnil i Československo, rozvoj byl po druhé světové válce za vlády Klementa Gottwalda v padesátých letech. Převrat na stal v roce 1989 pádem komunismu sametovou revolucí.


Kdo je to Komouš? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Komouš? Lidé, hanlivé

Zaujalo vás slovo, termín Komouš? Potom se podělte s přáteli a kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Rozumíte pojmu Rar? Rozumíte pojmu Mass storage? Znáte definici termínu Glorifikace? Znáte pojem Retsina?

Klíčová slova: co znamená, význam slova, původ slova, význam pojmu, lexikon, synonymum, hanlivé, vysvětlení, termín, definice, přesný výraz, wiki, heslo, přesný význam, přesný výraz, wikipedie

Pojem Komouš je v kategorii Hanlivé, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších zdrojích

Najít pojem Komouš na Google obrázcích

Vyhledat slovo Komouš ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít termín Komouš v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Najít výraz Komouš ve vyhledávači Yandex

Najít heslo Komouš ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Komouš například ve Wikipedii, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Podívejte se také na tyto osobnosti, odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Co znamená Komouš? Definice pojmu, význam a vysvětlení slova

Nyní už nejspíš víte Kdo je to Komouš? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Komouš? Definice pojmu Komouš se nachází v kategorii Hanlivé

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Provozovatel neručí za úplnost, pravdivost či aktuálnost informací na těchto webových stránkách. Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. Zkuste též hledat informace výraz, slovo, definici, termín dejme tomu na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text. Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Komouš i jinde než v sekci než v hanlivé.