Kdo je to?
Kdo byla Zdislava z Lemberka? Životopis Zdislava z Lemberka, osobnosti, slavná žena z kategorie křesťanství

Zdislava z Lemberka

Kdo byla Zdislava z Lemberka? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, křesťanství

Zdislava z Lemberka byla česká urozená žena, zakladatelka klášterů a špitálů v českých zemích, která byla prohlášena roku 1995 za svatou. Zdislava se narodila v moravském městě Křižanov purkrabímu Přibyslavu z Křižanova na Moravě a matce Sibyle ze sicilského království. Sibyla se do českých zemí dostala společně s Kunhutou Štaufskou, která si následně vzala krále Václava I. Zdislava žila s rodinou na hradě Křižanov, kde získala všestranné vzdělání. Kolem roku 1238 se provdala za Havla z Lemberka, se kterým měla 3 děti (Havel, Zdislav a Jaroslav). Žďárská kronika zmiňuje celkem 4 děti (dcera Markéta). Za svého života se zasloužila o vystavení kláštera a špitálu (Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy) v Jablonném v Podještědí, kde osobně pomáhala nemocným. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu Zdislava zemřela již kolem 32 roku života. Dodnes se neví, na co vlastně zemřela.
Podle Zdislavy je jen v České republice pojmenováno okolo 18 kostelů. V roce 2002 se stala patronkou pro Liberecký kraj.
Od roku 1895 probíhal proces blahořečení, který skončil až po 12 letech (28. 8. 1907) z úst papeže Pia X. Roku 1995 papež Jan Pavel II. uznal Zdislavu za svatou.Kdo byla Zdislava z Lemberka? Životopis Zdislava z Lemberka, osobnosti, slavná žena z kategorie křesťanství

Hlavní informace o osobě Zdislava z Lemberka

Národnost: česká
Datum narození: 1220
Místo narození: Křižanov, Morava, České země
Datum úmrtí: 1252

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Zdislava z Lemberka sdílet s dalšími osobami na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Pamatujete si definici pojmu Clearing? Vzpomněli byste si co znamená slovo Červená čísla? Znáte termín Hepatopatie? Víte co je Entalpie?

Klíčová slova: národnost, kdo to je, vysvětlení, místo narození, Zdislava z Lemberka, národnost, osobnosti, popis, kdo je Zdislava z Lemberka?, nežijící, osobnost, život, kdy se narodila Zdislava z Lemberka?, životopis, lexikon, křesťanství

Pojem Zdislava z Lemberka je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Vyhledat heslo Zdislava z Lemberka ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Zdislava z Lemberka na Youtube

Zkusit najít pojem Zdislava z Lemberka ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít Zdislava z Lemberka ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Zdislava z Lemberka ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Zdislava z Lemberka například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Biografie, životopis, kdo je to Zdislava z Lemberka?

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku Kdo byla Zdislava z Lemberka? Kdy se narodila Zdislava z Lemberka? Kde se narodila Zdislava z Lemberka? Kdy zemřela Zdislava z Lemberka? Zdislava z Lemberka se nachází v kategorii Křesťanství

Text vytvořen pro Superia.cz. Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Doporučujeme taktéž hledat informace osobnost, osobu, člověka Zdislava z Lemberka například v otevřené encyklopedii Wikipedia, kde můžete najít nejspíš delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Zdislava z Lemberka i v jiné kategorii než je křesťanství.