Kdo je to?
Kdo byl Hippokratés? Životopis Hippokratés, osobnosti, slavný člověk z kategorie lékařství

Kdo byl Hippokratés?

Kdo byl Hippokratés? Životopis, informace, biografie, lékařství

Hippokratés byl starověký řecký lékař, který je považován za zakladatele lékařství a tvůrce tzv. Hippokratovy přísahy. Hippokratés se pravděpodobně narodil na řeckém ostrově Kos do rodiny lékařů. Vzdělání získal od svého otce (lékaře) Herakleida. V mládí opustil domov a vydal se na cesty po Řecku a Malé Asii. V době peloponéských válek pobýval v Athénách, kde roku 430 př. n. l. potlačil morovou nákazu a za to obdržel čestné občanství města Athény. Později založil lékařskou školu, kde vyučoval lékařství a filosofii a oba tyto obory spojoval v jedno.
Je autorem tzv. Hippokratovy přísahy, která je jakýmsi souborem etických pravidel lékaře. Součástí této přísahy je lékařské tajemství. Během svého života sepisoval různé spisy a poznatky, které v průběhu své lékařské činnosti pozoroval. Tyto a jiné spisy se objevily ve sbírce Corpus Hippocraticum (cca 60 spisů), která dala základ moderní medicíně. Hippokratés také popsal nemoci jako záškrt, tuberkulózu (plicní a kostní) a jiné.
V díle Peri aeron, hydaton, topon ( O vzduchu, vodě a místě) popisuje, jak má na lidské zdraví vliv prostředí, ve kterém se vyskytuje. Hippokratés zemřel roku 370 př. n. l. a dožil se poměrně vysokého věku (80 let).Kdo byl Hippokratés? Životopis Hippokratés, osobnosti, slavný člověk z kategorie lékařství

Hlavní informace o osobě Hippokratés

Národnost: řecká
Datum narození: 460 pč. n. l.
Místo narození: Kos, Řecko
Datum úmrtí: 370 př. n. l.

Popis osobnosti Hippokratés můžete sdílet s kamarády prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Znáte pojem Gimp? Znáte pojem Napoleonský komplex? Pamatujete si definici pojmu Opereta? Vzpomenete si na definici slova Biomasa?

Klíčová slova: popis, národnost, kdo je Hippokratés?, životopis, vysvětlení, nežijící, osobnost, osobnosti, wikipedie, život, lékařství, kdy se narodil Hippokratés?, místo narození, datum narození, wiki, informace

Pojem Hippokratés je v kategorii Lékařství, ilustrační obrázek

Další informační zdroje o slovu Hippokratés

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hippokratés ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Hippokratés ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Hippokratés na Google obrázcích

Vyhledat heslo Hippokratés v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Najít pojem Hippokratés ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Hippokratés například ve fulltextu Yahoo.com, v projektu slovnik.cz, ve fulltextu Google.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v Lingea slovnících.

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Biografie, životopis, kdo je to Hippokratés?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo byl Hippokratés? Kdy se narodil Hippokratés? Kde se narodil Hippokratés? Kdy zemřel Hippokratés? Hippokratés patří do sekce Lékařství

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Přes maximální snahu a opakovanou kontrolu mohou některé informace nesprávné, nepřesné či neaktuální. Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Můžete též zkusit najít osobnost, osobu, člověka Hippokratés třeba na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít o mnoho podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Hippokratés i v jiné kategorii než je lékařství.