Kdo je to?
Kdo je to Sestřenice? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Sestřenice? Lidé, vztahy

Kdo je to Sestřenice?

Jaký je význam slova Sestřenice? Co to znamená?

Sestřenice je označení pro blízký příbuzenský vztah. Jedná se o pokrevní příbuznou. Pro názornost: z mého pohledu je sestřenice dcerou mé tety nebo mého strýce. Jinými slovy, sestřenice je dcerou sestry mé matky či mého otce nebo dcerou bratra mé matky nebo mého otce. Sestřenice zpravidla bývají dobrými kamarádkami, neboť si bývají věkově blízké a jejich rodiny spolu obvykle udržují kontakty. Mužským protějškem sestřenice je bratranec. České zákony umožňují sňatek mezi sestřenicí a bratrancem.
Zajímavostí jsou dnes již zaniklá označení pro přesnější vyjádření toho, kdo byl rodičem dané sestřenice, protože sestřenic bývalo (a stále bývá) více. Pokud se jednalo o dceru otcova bratra, říkalo se jí strýčena. Dcera bratra matky nesla označení ujčena. Podivný výraz tetěnice se vztahoval k dceři matčiny nebo otcovy sestry. Uvedené výrazy jsou dnes již samozřejmě dávno zaniklé a nepoužívané. Není příliš pravděpodobné, že bychom se s nimi kdy setkali, tedy pokud zrovna nestudujeme historické záznamy v matrikách nebo jiných dokumentech, či pokud se nevěnujeme genealogii (sestavování rodokmenu).Kdo je to Sestřenice? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Sestřenice? Lidé, vztahy

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s blízkými na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Vzpomněli byste si co označuje výraz Oidipovský komplex? Víte co je Štafle? Znáte pojem Projekt Gutenberg? Vzpomněli byste si co označuje výraz Etika?

Klíčová slova: termín, lexikon, význam pojmu, slovo, synonymum, přesný výraz, Sestřenice, definice, vysvětlení, formulace, přesný význam, popis, wikipedie, etymologie, význam slova, pojem

Pojem Sestřenice je v kategorii Vztahy, ilustrační obrázek

Více informací o slovu Sestřenice doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Hledat termín Sestřenice ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Sestřenice na Youtube

Zkusit najít heslo Sestřenice ve Wikipedii

Najít výraz Sestřenice ve Wikislovníku

Najít termín Sestřenice ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Sestřenice například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, ve fulltextu Google.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Náhodné osobnosti, pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Sestřenice

Právě jste zjistili Kdo je to Sestřenice? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Sestřenice? Definice pojmu Sestřenice se nachází v kategorii Vztahy

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Nemáme prostředky na pravidelnou aktualizace textů. Pro aktuální informace zkuste hledat výraz, slovo, definici, termín například v internetové Wikipedii, kde můžete najít delší text. Ke každému slovo může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Sestřenice hledat i v jiných kategoriích (než vztahy).