Kdo je to?
Kdo je to, byl Chazar? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Chazar? Lidé, národnost

Kdo je to Chazar?

Jaký je význam slova Chazar? Co to znamená?

Chazar byl příslušníkem Chazarské říše, která se rozkládala na hranicích Asie s východem Evropy. Chazarové zažili nejvýznamnější dobu rozvoje své vlasti v 8. a 9. století. Základem pro její vznik byly zbytky po útvaru Velkého Bulharska. Nejznámější Chazaři pocházeli z vládnoucí dynastie Ašina. Typický původní Chazar byl středoasijský kočovník, jehož původ nebyl zcela přesně doložen. Později opustil kočovný život a usadil se jako obchodník. Hlavním místem obchodu bylo sídlo chazarského panovníka, pevnost Itil na Volze.
Vzhledem k různým vztahům se sousedy a dobyvateli byli Chazaři postupně ovlivňováni různými druhy náboženství – křesťanstvím, judaismem i islámem. Státním náboženstvím se zde nakonec stal judaismus. I když obyvatelé říše nebyli Hebrejci, přijali údajně jako celá komunita židovské vyznání. Chazarové byli stále více vystavování ruské expanzi, která v 10. století vedla k rozpadu říše. Chazaři také bývají označováni za předky Židů.Kdo je to, byl Chazar? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Chazar? Lidé, národnost

Definici slova Chazar můžete sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu      Sdílet na Redditu       Sdílet na Twitteru  

Znáte pojem Brunch? Znáte definici termínu Naturopatie? Pamatujete si definici pojmu Džem? Pamatujete si definici pojmu Deus ex machina?

Klíčová slova: kdo to je, vysvětlení, Chazar, synonymum, co je to Chazar?, co znamená, kdo je Chazar?, přesný význam, termín, lexikon, formulace, popis, přesný výraz, definice, odborný výraz, informace

Pojem Chazar je v kategorii Národnost, ilustrační obrázek

Hledejte pojem Chazar v následujících vyhledávačích

Vyhledat termín Chazar ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat pojem Chazar ve Wikipedii

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Chazar ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Chazar ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Chazar například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná slova, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Vysvětlení významu slova Chazar, definice, vysvětlení pojmu

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku: Kdo je to Chazar? Kdo to byl Chazar? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Chazar? Definice pojmu Chazar se nachází v sekci národnost. Text vytvořen redaktory Superia.cz. Veškeré texty jsou bez záruky. Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. Pro aktuální informace zkuste hledat výraz, text, termín, pojem dejme tomu např. na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít rozsáhlejší popis. Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v národnost.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.