Kdo je to?
Kdo je to Slovan? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Slovan? Lidé, národnost

Slovan

Co znamená a jaký je význam slova Slovan?

Slovan je příslušník etno-jazykové skupiny hovořící slovanskými jazyky. Slované obývají především Evropu, a to hlavně její východní část. Tuto skupinu můžeme dále dělit na východní větev (Rusové, Ukrajinci a Bělorusové), západní (Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové) a jižní (Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Srbové, Bosňáci a Makedonci).
Slovanské jazyky patří do skupiny indoevropských jazyků. Slované začali osídlovat Evropu v období kolem 6. století. V 21. století činí světová populace Slovanů okolo 350 000 000 lidí.
V případě Slovanů se rozhodně nejedná o homogenní skupinu. Jednotlivá etnika a národy se liší jazykem, písmem, kulturními zvyklostmi i náboženstvím.
Především v minulosti se objevovala myšlenka panslavismu, tj. touha po sjednocení všech slovanských národů, nicméně tato idea nebyla nikdy naplněna.Kdo je to Slovan? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Slovan? Lidé, národnost

Text s definicí výrazu Slovan doporučujeme sdílet s dalšími lidmi na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Znáte definici termínu Fixace hypotéky? Vzpomněli byste si co označuje výraz Právo? Vzpomněli byste si co označuje výraz Perioda? Znáte termín Válečný stav?

Klíčová slova: pojem, význam pojmu, informace, význam slova, národnost, národnost, vysvětlení, původ slova, přesný výraz, význam, přesný výraz, Slovan, přesný význam, wiki, termín, etymologie

Pojem Slovan je v kategorii Národnost, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Najít pojem Slovan ve vyhledávači Yandex

Hledat frázi Slovan ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat výraz Slovan ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Slovan na Youtube

Hledejte bez špehování slovo Slovan ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Slovan například ve Wikipedii, v Lingea slovnících, ve fulltextu Yahoo.com, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučené pojmy, slova, osobnosti, odborné termíny a výrazy

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Slovan

Na této webové stránce jste se dozvěděli Kdo je to Slovan? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Slovan? Definice pojmu Slovan se nachází v sekci Národnost

Kategorie národnost, peruánka, slovan, ilustrační obrázek

Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz. Neručíme za eventuální chyby v textech. Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Texty neaktualizujeme pravidelně. Doporučujeme zkusit nalézt informace pojem, definici, text, výrazřekněme třeba ve známé Wikipedii, kde naleznete komplexní text. Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Národnost).