Kdo je to?
Kdo je to Slovan? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Slovan? Lidé, národnost

Kdo je to Slovan?

Jaký je význam slova Slovan? Co to znamená?

Slovan je příslušník etno-jazykové skupiny hovořící slovanskými jazyky. Slované obývají především Evropu, a to hlavně její východní část. Tuto skupinu můžeme dále dělit na východní větev (Rusové, Ukrajinci a Bělorusové), západní (Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové) a jižní (Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Srbové, Bosňáci a Makedonci).
Slovanské jazyky patří do skupiny indoevropských jazyků. Slované začali osídlovat Evropu v období kolem 6. století. V 21. století činí světová populace Slovanů okolo 350 000 000 lidí.
V případě Slovanů se rozhodně nejedná o homogenní skupinu. Jednotlivá etnika a národy se liší jazykem, písmem, kulturními zvyklostmi i náboženstvím.
Především v minulosti se objevovala myšlenka panslavismu, tj. touha po sjednocení všech slovanských národů, nicméně tato idea nebyla nikdy naplněna.Kdo je to Slovan? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Slovan? Lidé, národnost

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Slovan s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Znáte definici termínu PENB? Vzpomněli byste si co označuje výraz Cysta? Vzpomněli byste si co označuje výraz Poetika? Znáte termín Tromba?

Klíčová slova: vysvětlení, Slovan, heslo, termín, informace, formulace, lexikon, význam slova, národnost, definice, přesný výraz, popis, etymologie, přesný výraz, pojem, odborný výraz

Pojem Slovan je v kategorii Národnost, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít heslo Slovan ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Slovan ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat slovo Slovan ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Slovan ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Slovan v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Dál můžete zkusit hledat slovo Slovan například ve Wikipedii, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve fulltextu Yahoo.com nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Jiné zajímavé termíny, pojmy, hesla, slova, osobnosti, lidi

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Slovan

Právě jste zjistili Kdo je to Slovan? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Slovan? Definice pojmu Slovan je v kategorii Národnost

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby. Doufáme, že chápete, že není v našich silách provádět pravidelnou aktualizaci všech pojmů. Pokuste se též vyhledat informace pojem, text, definici, třeba v české Wikipedii, kde můžete najít podrobný popis. Berte prosím na vědomí, že slovní spojení mívají několik různých významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Slovan v jiné sekci než národnost.