Kdo je to?
Kdo je to Slovan? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Slovan? Lidé, národnost

Kdo je to Slovan?

Co znamená a jaký je význam slova Slovan?

Slovan je příslušník etno-jazykové skupiny hovořící slovanskými jazyky. Slované obývají především Evropu, a to hlavně její východní část. Tuto skupinu můžeme dále dělit na východní větev (Rusové, Ukrajinci a Bělorusové), západní (Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové) a jižní (Bulhaři, Chorvati, Slovinci, Srbové, Bosňáci a Makedonci).
Slovanské jazyky patří do skupiny indoevropských jazyků. Slované začali osídlovat Evropu v období kolem 6. století. V 21. století činí světová populace Slovanů okolo 350 000 000 lidí.
V případě Slovanů se rozhodně nejedná o homogenní skupinu. Jednotlivá etnika a národy se liší jazykem, písmem, kulturními zvyklostmi i náboženstvím.
Především v minulosti se objevovala myšlenka panslavismu, tj. touha po sjednocení všech slovanských národů, nicméně tato idea nebyla nikdy naplněna.Kdo je to Slovan? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Slovan? Lidé, národnost

Zaujalo vás slovo, termín Slovan? Potom se podělte s přáteli na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Znáte definici termínu Infarkt? Víte co je Astigmatismus? Vzpomněli byste si co označuje výraz Ripple? Vzpomněli byste si co označuje výraz Masopust?

Klíčová slova: přesný význam, původ slova, význam slova, wiki, definice, význam pojmu, popis, národnost, vysvětlení, informace, národnost, význam, Slovan, lexikon, pojem, termín

Pojem Slovan je v kategorii Národnost, ilustrační obrázek

Další informace o pojmu Slovan hledejte v níže uvedených zdrojích

Hledat frázi Slovan ve vyhledávači Qwant

Hledat výraz Slovan ve fulltextu Seznam.cz

Hledat slovo Slovan ve Wikipedii

Vyhledat pojem Slovan na Google.cz

Hledejte bez špehování slovo Slovan ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Slovan například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve videích na Youtube nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodné osobnosti, pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Co znamená Slovan? Definice pojmu, význam a vysvětlení slova

Teď už víte Kdo je to Slovan? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Slovan? Definice pojmu Slovan se nachází v kategorii Národnost

Sepsáno redaktory Superia.cz. Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Informace nemohou být pravidelně updatovány, proto mohou být zastaralé, neplatné, neaktuální či nepřesné. Zkuste též hledat informace pojem, slovo, termín, výrazdejme tomu na české Wikipedii, kde naleznete nejspíš komplexnější text. Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme proto pokusit se najít heslo Slovan i jinde než v sekci než v národnost.