Kdo je to?
Kdo je to Anglista? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Anglista? Lidé, věda

Anglista

Co znamená a jaký je význam slova Anglista?

Anglista je termín používaný pro označení osoby, která se specializuje na studium anglického jazyka a literatury. Anglistika je obor, který se zabývá anglickým jazykem, jeho historií, gramatikou, stylistikou, literaturou a kulturou anglicky mluvících zemí. Anglistika je pak obor zabývající se studiem anglického jazyka a literatury. (Na rozdíl třeba od afrikanistiky nebo amerikanistiky se anglistika nezaměřuje na historii Anglie, politiku a společenské zřízení apod.).
Anglisté pak mohou být učitelé, výzkumníci, překladatelé nebo pracovníci v oblasti komunikace.
Anglistika obvykle zahrnuje studium různých aspektů anglického jazyka, jako je fonetika (hláskosloví), morfologie (tvarosloví), syntax (skladba), sémantika (význam slov) a pragmatika (užití slov, vět a jazkyka), stejně jako analýzu literárních děl, literární teorii a kulturní studia. Anglisté mohou také zkoumat historický vývoj angličtiny, její různé dialekty a jejich vývoj.
Většina univerzit a vysokých škol (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity a další filozofické fakulty) nabízejí programy v oblasti anglistiky, které vedou k bakalářským, magisterským i doktorským titulům. Anglistika je důležitým oborem, protože angličtina jako mluvený i psaný jazyk je v současné době nejrozšířenějším komunikačním jazykem celosvětově.
Mezi naše nejznámější anglisty patřili nebo patří: Antonín Osička, Aleš Klégl nebo Bohumil Trnka.Kdo je to Anglista? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Anglista? Lidé, věda

Líbí se vám definice kdo je to Anglista? Pak se podělte s vašimi přáteli na různých sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter (síť X), Pinterest, Reddit a další.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Vzpomněli byste si co znamená slovo EPC? Znáte termín Hybridní pohon? Víte, co je to Duté vlákno? Víte, co je to Káva ristretto?

Klíčová slova: co znamená, význam, Anglista, lexikon, definice, heslo, etymologie, popis, slovo, věda, formulace, význam slova, synonymum, termín, přesný význam, význam pojmu

Pojem Anglista je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Další zdroje informací

Zkusit najít pojem Anglista ve Wikislovníku

Hledat frázi Anglista na Google obrázcích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Anglista ve Wikimedia Commons

Hledat termín Anglista ve fulltextu Seznam.cz

Najít slovo Anglista v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Dál můžete zkusit hledat slovo Anglista například v Microsoft Bing, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikipedii, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z náhodných odborných pojmů, osobností, hesel, termínů

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Anglista

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku Kdo je to Anglista? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Anglista? Definice pojmu Anglista je v kategorii Věda

Kategorie věda, detail, anglista, ilustrační obrázek

Napsáno redaktory Superia.cz. Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. Pokuste se též vyhledat informace výraz, heslo, pojem, termín, text, slovo dejme tomu například v populární Wikipedii, kde naleznete nejspíš komplexnější text. Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Radíme proto zkusit hledat pojem Anglista v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je věda.