Kdo je to?
Kdo je Homér? Životopis Homér, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Kdo je Homér?

Kdo je Homér? Životopis, informace, biografie, literatura

Homér byl nejstarším řeckým básníkem a pěvcem, ovšem jeho postava mohla být stejně tak skutečná, jako mýtická. Neznáme přesně místo jeho narození, datum narození, a dokonce ani datum úmrtí. Zajímavé je, že tento rozpor vznikl již ve starověku. Možná je to tím, že Homér byl pravděpodobně nemanželským dítětem jisté Kreitheis, jméno jeho otce se nedochovalo vůbec. Dobu jeho působení můžeme jen odhadovat - podle odborníků by se mělo jednat o rozmezí mezi 1200 až 700 př. n. l.
Není však ani tak důležité, zda Homér skutečně žil, nebo jej pouze považujeme za autora básní. Pro pozdější dobu jsou mnohem důležitější eposy Illias a Odyssea, které se odehrávají na pozadí trojské války (12. století př. n. l.), jsou psány daktylským hexametrem (což je metrická stopa skládající se z jedné přízvučné a dvou nepřízvučných slabik, které se v jednom verši opakují 2x) a jsou psány v iónském dialektu (jeden z dialektů starověké řečtiny). Jisté je pouze to, že Illias je starší než Odyssea. Illias také pojednává přímo o trojské válce, zatímco Odyssea líčí cestu krále Odyssea z války domů (odtud vzniklo pojmenování pro strastiplnou a dlouhou cestu). Homérský jazyk byl po dlouhou dobu vzorem pro všechny následující básníky, protože obsahoval kromě epické složky i mnoho okřídlených slov. K dalším dílům údajného Homéra patří i Žabomyší války (někdy pod názvem Válka žab a myší), což je dílo parodující Illias, anebo Homérské hymny (hymnus byla oslavná píseň věnovaná antickým bohům a polobohům).
Ať již Homér skutečně žil, anebo je to jen mýtus a uvedené spisy sepsal ve skutečnosti někdo jiný, měl ve své i pozdější době ohromný vliv na další básníky, učence nebo školáky. Jeho básně se recitovaly na největších slavnostech té doby, učily se je děti ve škole, utvářely všeřecké vědomí a sounáležitost všech Řeků, později ovlivnily celou evropskou literaturu, obohatily slovník různých jazyků o nová slova (okřídlená slova a slovní spojení), a díky tomu všemu si vysloužila pověst nejdokonalejších děl celé antiky.Kdo je Homér? Životopis Homér, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní informace o osobě Homér

Národnost: řecká
Místo narození: město Smyrna nebo ostrov Chios

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je Homér? s dalšími lidmi na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Znáte definici termínu Melanom? Víte co je Cushingův syndrom? Vzpomněli byste si co označuje výraz Sezam? Vzpomněli byste si co označuje výraz Mohyla?

Klíčová slova: životopis, literatura, wikipedie, vysvětlení, osobnost, místo narození, život, wiki, Homér, narození, literatura, Homér, kde se narodil Homér?, zajímavosti, informace, popis

Pojem Homér je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Další možné informační zdroje

Zkusit najít výraz Homér ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat výraz Homér ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat pojem Homér ve vyhledávači Yandex

Hledejte bez špehování slovo Homér ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít výraz Homér ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Homér například ve Wikislovníku, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Víte co znamenají tato slova, hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy?

Stručná biografie, resp. životopis osoby Homér

Právě nyní již víte Kdo je to Homér? Kde se narodil Homér? Homér je v kategorii Literatura

Napsáno redaktory Superia.cz. Pečlivě jsme zkontrolovali všechny informace a údaje. Přesto však nevylučujeme, že je v textech chyba. Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Pro aktuální informace zkuste hledat osobnost, osobu, člověka Homér řekněme například ve známé Wikipedii, kde naleznete nejspíš podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Homér i v jiné kategorii než je literatura.