Kdo je to?
Kdo je to Rasista? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Rasista? Lidé, vlastnosti

Kdo je to Rasista?

Co znamená a jaký je význam slova Rasista?

Rasista je zastánce ideologie rasismu a jejího teoretického základu. Podle této ideologie se sociální skupiny dělí podle ras na nadřazené a podřazené, takže dochází k nerovnostem ve společenském postavení. Ty jsou založeny na biologických rozdílech mezi lidskými rasami. Rasismus ve své současné podobě vznikal již v období romantismu.
Byl protikladem teorií zdůrazňujících občanskou rovnost a souvisel i s darwinovskými teoriemi. Základem rasistických teorií je tvrzení, že v různých geografických podmínkách se různé rasy a etnika vyvíjely odlišně, což podmínilo jejich vlastnosti, dovednosti a schopnosti. Negativním dopadem rasismu je diskriminace, rasová segregace a případná likvidace skupin považovaných za podřadné.Kdo je to Rasista? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Rasista? Lidé, vlastnosti

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je to Rasista? s vašimi přáteli na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si co znamená slovo Biosféra? Víte, co je to Glykemický index? Víte, co je to Lupénková pila? Rozumíte pojmu Artyčok?

Klíčová slova: přesný výraz, Rasista, heslo, Rasista, vysvětlení, přesný význam, informace, význam slova, definice, vlastnosti, význam pojmu, odborný výraz, termín, popis, wikipedie, synonymum

Pojem Rasista je v kategorii Vlastnosti, ilustrační obrázek

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Rasista ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Rasista na Youtube

Hledat termín Rasista na Google.cz

Vyhledat heslo Rasista ve Wikipedii

Vyhledat pojem Rasista ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Rasista například ve fulltextu Yahoo.com, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Jaké osobnosti, pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Co znamená Rasista? Definice pojmu, význam a vysvětlení slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku Kdo je to Rasista? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Rasista? Definice pojmu Rasista je v kategorii Vlastnosti

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Doporučujeme taktéž hledat výraz, heslo, text, pojem dejme tomu v projektu Wikipedia.cz, kde naleznete rozsáhlejší text. Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste hledání odborného pojmu Rasista i v jiné kategorii než je sekce vlastnosti.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.