Kdo je to?
Kdo je to Filosof? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Filosof? Lidé, filozofie

Kdo je to Filosof?

Co znamená a jaký je význam slova Filosof?

Filozof či filozofka je člověk, který se dlouhodobě zaobírá filozofickými tématy a otázkami.
V minulosti se do filozofie zahrnovala velká část vědních oborů, postupně se pojem filozofie spíše zužoval. Dnes tak filozofie zkoumá otázky týkající se etiky, morálky, náboženství, společnosti a jejího fungování apod. Filozof se věnuje promýšlení, zkoumání a popisování světa, člověka, mezilidských vztahů, lidského nitra a víry, nastavení společnosti atd. Světově významní filozofové poté představují komplexní myšlenkové koncepty popisující náš svět a fungování člověka v něm, přicházejí s myšlenkami týkajícími se zákonů, morálky a podobně.
Mezi známé starověké filozofy patří například Sókrates, Aristotelés, Platón či Cicero. Následující období ovlivnilo například učení Tomáše Akvinského, Descarta, Voltaira, Erasma Rotterdamského či Komenského. Za moderní filozofy zmiňme například Kanta, Hegela, Nietzscheho a mnoho dalších.
Termín filozofie pochází z řečtiny z kombinace slov pro "mít rád" a "moudrost".
Filozofii lze v České republice studovat jako univerzitní obor. Za filozofa však můžete označit i člověka bez oficiálního vzdělání, který má široký rozhled a je schopen formulovat filozofické myšlenky a koncepty.Kdo je to Filosof? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Filosof? Lidé, filozofie

Sdílejte text pojmu Filosof s rodinou a kamarády na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si co označuje výraz Netto? Rozumíte pojmu Stav nebezpečí? Znáte pojem Precedent? Znáte pojem Žoužel?

Klíčová slova: přesný výraz, wikipedie, filozofie, Filosof, slovo, etymologie, význam slova, vysvětlení, pojem, přesný význam, formulace, původ slova, přesný výraz, lexikon, význam pojmu, popis

Pojem Filosof je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Hledejte výraz Filosof v dalších zdrojích

Zkusit najít termín Filosof ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledejte bez špehování slovo Filosof ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Filosof ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Filosof ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Filosof ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Filosof například ve videích na Youtube, v projektu slovnik.cz, ve fulltextu Google.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Vysvětlení významu slova Filosof, definice, vysvětlení pojmu

Na této webové stránce jste se dozvěděli Kdo je to Filosof? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Filosof? Definice pojmu Filosof se nachází v kategorii Filozofie

Text vytvořen pro server Superia.cz. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. Zkuste též hledat informace pojem, slovo, termín, výrazdejme tomu např. v české verzi Wikipedia.cz, kde naleznete nejspíše mnohem podrobnější text. Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než filozofie.