Kdo je to?
Kdo je to Filosof? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Filosof? Lidé, filozofie

Filosof

Co znamená a jaký je význam slova Filosof?

Filozof či filozofka je člověk, který se dlouhodobě zaobírá filozofickými tématy a otázkami.
V minulosti se do filozofie zahrnovala velká část vědních oborů, postupně se pojem filozofie spíše zužoval. Dnes tak filozofie zkoumá otázky týkající se etiky, morálky, náboženství, společnosti a jejího fungování apod. Filozof se věnuje promýšlení, zkoumání a popisování světa, člověka, mezilidských vztahů, lidského nitra a víry, nastavení společnosti atd. Světově významní filozofové poté představují komplexní myšlenkové koncepty popisující náš svět a fungování člověka v něm, přicházejí s myšlenkami týkajícími se zákonů, morálky a podobně.
Mezi známé starověké filozofy patří například Sókrates, Aristotelés, Platón či Cicero. Následující období ovlivnilo například učení Tomáše Akvinského, Descarta, Voltaira, Erasma Rotterdamského či Komenského. Za moderní filozofy zmiňme například Kanta, Hegela, Nietzscheho a mnoho dalších.
Termín filozofie pochází z řečtiny z kombinace slov pro "mít rád" a "moudrost".
Filozofii lze v České republice studovat jako univerzitní obor. Za filozofa však můžete označit i člověka bez oficiálního vzdělání, který má široký rozhled a je schopen formulovat filozofické myšlenky a koncepty.Kdo je to Filosof? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Filosof? Lidé, filozofie

Sdílejte uvedený text s jinými osobami na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Vzpomněli byste si co označuje výraz Praganda? Vzpomněli byste si na význam slova Guacamole? Znáte pojem Valgomed? Znáte definici termínu Úzus?

Klíčová slova: synonymum, informace, přesný výraz, přesný význam, filozofie, pojem, lexikon, význam pojmu, odborný výraz, Filosof, Filosof, význam slova, etymologie, přesný výraz, popis, co znamená

Pojem Filosof je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Najít slovo Filosof ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Filosof ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat pojem Filosof na Google.cz

Hledat slovo Filosof ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Filosof na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Filosof například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v evropském vyhledávači Qwant, v Google obrázcích nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Co znamená Filosof? Definice pojmu, význam a vysvětlení slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku Kdo je to Filosof? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Filosof? Definice pojmu Filosof je v kategorii Filozofie

Kategorie filozofie, aristoteles, filosof, ilustrační obrázek

Text napsán pro Superia.cz. Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Doporučujeme zkusit nalézt informace výraz,heslo, text, pojem kupříkladu v projektu Wikipedia, kde naleznete nejspíš podrobnější text. Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci filozofie.