Kdo je to?
Kdo je to Genetik? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Genetik? Lidé, věda

Genetik

Jaký je význam slova Genetik? Co to znamená?

Genetik je vědecký pracovník v oboru biologie, který se zabývá genetikou čili dědičností, jejími příčinami a důsledky a proměnami organizmů. Název profese je odvozen od nositele dědičné informace, tedy genu.
Původně se genetici zabývali především šlechtěním a křížením rostlin, později se zaměřili na dědičnost všech organizmů obecně. Genetik tedy šlechtí, pracuje s dědičností nebo se věnuje genovému inženýrství.Kdo je to Genetik? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Genetik? Lidé, věda

Text s definicí výrazu Genetik doporučujeme sdílet s kamarády na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Pamatujete si definici pojmu Thriller? Znáte termín Fjord? Znáte termín Nebe? Víte, co je to Jednoduché úročení?

Klíčová slova: synonymum, termín, vysvětlení, význam slova, přesný význam, význam pojmu, pojem, věda, wiki, Genetik, heslo, původ slova, popis, lexikon, přesný výraz, definice

Pojem Genetik je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Vyhledat slovo Genetik ve fulltextu Seznam.cz

Najít slovo Genetik ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Genetik ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Genetik ve Wikimedia Commons

Hledejte bez špehování slovo Genetik ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Genetik například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve fulltextu Yahoo.com nebo v Lingea slovnících.

Často hledané pojmy, osobnosti, výrazy, odborné termíny a slova

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Genetik

Právě jste zjistili Kdo je to Genetik? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Genetik? Definice pojmu Genetik se nachází v sekci Věda

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Přes maximální snahu a opakovanou kontrolu mohou být některé informace nesprávné, nepřesné či neaktuální. Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Pokuste se také najít informace výraz, termín, heslo, výrazkupř. na stránkách Wikipedie, kde můžete najít komplexní popis. Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Můžete se proto pokusit najít heslo Genetik i v jiné sekci než v věda.