Kdo je to?
Kdo je to Rónin? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Rónin? Lidé, historie

Kdo je to Rónin?

Jaký je význam slova Rónin? Co to znamená?

Rónin bylo pojmenování z doby feudalizmu. Jednalo se o samuraje, který z nějakého důvodu neměl pána. Róninův pán mohl například zemřít nebo samuraj ztratil z nejrůznějších příčin pánovu přízeň. Rónin musel dodržovat Bušidó, morální kodex samuraje, kterým se bojovník řídil a který stanovoval principy chování. Základem byla tato pravidla: upřímnost, čestné jednání, pravdomluvnost, odvaha, ctnost, úcta k předkům, snaha o sebezdokonalení a věrnost svému pánovi. Nejvíce róninů bylo v období Edo, kdy se zpřísnila pravidla pro samuraje. Do té doby mohl samuraj změnit pána nebo povolání a mohl se oženit s příslušnicí jiného klanu. Proto samurajové z nuznějších poměrů opouštěli za vlády šógunů své pány nebo utíkali a stávali se róniny.
V současném Japonsku je jako rónin označován student, který neuspěl u příjímací zkoušky a rok stráví přípravou na další zkoušku. V té době nenavštěvuje žádnou školu.Kdo je to Rónin? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Rónin? Lidé, historie

Budeme rádi, pokud budete definici slova Rónin sdílet s kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si co označuje výraz Byreta? Znáte pojem Brynza? Znáte pojem Parafín? Vzpomenete si na definici slova Číslovka?

Klíčová slova: vysvětlení, význam pojmu, Rónin, formulace, heslo, význam slova, synonymum, etymologie, historie, informace, lexikon, popis, termín, historie, přesný výraz, co znamená

Pojem Rónin je v kategorii Historie, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat heslo Rónin ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít výraz Rónin ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Rónin na Youtube

Hledat frázi Rónin ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat pojem Rónin ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Rónin například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Google obrázcích, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr náhodných osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Rónin

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo je to Rónin? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Rónin? Definice pojmu Rónin se nachází v sekci Historie

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Můžete se pokusit také najít informace výraz, termín, heslo, výraz třeba v otevřené encyklopedii Wikipedia, kde můžete najít o mnoho podrobnější text. Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Rónin v jiné sekci než historie.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.