Kdo je to?
Kdo je to, byl Apoštol? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Apoštol? Lidé, křesťanství

Kdo je to Apoštol?

Jaký je význam slova Apoštol? Co to znamená?

Dvanáct apoštolů se objevuje v Novém zákoně Bible. Jedná se o Ježíšovy učedníky a následovníky. Apoštolové měli hlásat tzv. evangelium, tedy zprávu o smrti a zmrtvýchvstání Krista. Mezi apoštoly - evangelisty patří Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Známá je postava apoštola Jidáše, který Krista zradil. Apoštol Petr (původním jménem Šimon) je považován za prvního papeže. Apoštolové se kromě Nového zákona objevují i v biblickém spise nazvaném Skutky apoštolů.Kdo je to, byl Apoštol? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Apoštol? Lidé, křesťanství

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Apoštol s blízkými prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu      Sdílet na Redditu       Sdílet na Twitteru  

Vzpomněli byste si co znamená slovo Epitaf? Znáte definici termínu Franchising? Víte, co je to Egocentrismus? Pamatujete si definici pojmu Ebola?

Klíčová slova: co znamená, vysvětlení, Apoštol, definice, význam, kdo to je, popis, synonymum, křesťanství, lexikon, význam pojmu, kdo je Apoštol?, co je to Apoštol?, význam slova, popis, slovo

Pojem Apoštol je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Apoštol ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Apoštol na Youtube

Hledejte bez špehování slovo Apoštol ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Apoštol ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Apoštol například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve Wikipedii nebo v projektu slovnik.cz.

Zkuste také následující odborné pojmy, osobnosti, termíny a hesla

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Apoštol

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku: Kdo je to Apoštol? Kdo to byl Apoštol? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Apoštol? Definice pojmu Apoštol patří do sekce křesťanství. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Můžete též vyzkoušet hledat výraz, slovo, definici, termín kupř. v projektu Wikipedia, kde můžete najít komplexní popis. Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Apoštol v jiné sekci než křesťanství.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.