Kdo je to?
Kdo je to Satanista? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Satanista? Lidé, náboženství

Satanista

Co znamená a jaký je význam slova Satanista?

Satanista je osoba vyznávají satanismus, to jest kult Satana.
Satanismus v podstatě stojí v opozici vůči křesťanství, případně vůči víře či náboženství vyznávajícímu dobro. Satan, Lucifer, ďábel či padlý anděl je obecně vnímán jako symbol zla. V křesťanské mytologii se objevuje jako protivník Boha a Ježíše. Lidé vyznávající satanismus se také někdy hlásí k praktikování různých rituálů nebo dokonce černé magie.
Uctívání démonů či duchů a praktikování "magických" rituálů provází lidstvo odnepaměti. Křesťanská nauka takové jednání stíhala - označovala ho buď za uctívání ďábla, nebo za čarodějnictví. Přesto k těmto praktikám stále docházelo. V moderní době je satanismus ve vyspělých státech legální (samozřejmě tehdy, pokud při rituálech a setkáních nedochází k jiné trestné činnosti). Satanistické komunity bývají uzavřené a často se řídí specifickými pravidly. Satanismus má několik proudů, jeho věrouka není přesně definována.
Satanisté využívají celou řadu symbolů. Jedním z nejčastějších je pentagram postavený na špičce a číslo 666, které pochází z Bible, konkrétně ze Zjevení Janova, kde je označováno jako "číslo šelmy". Bafomet, tedy hlava kozla zobrazená s pentagramem, byl vnímán jako symbol Satana například v procesu s templáři, kteří jej měli údajně uctívat. Satanisté také někdy na znamení odporu vůči křesťanství používají obrácený kříž.Kdo je to Satanista? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Satanista? Lidé, náboženství

Tento text samozřejmě můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Vzpomenete si na definici slova Nadlimitní výběr? Vzpomenete si na definici slova Vektor? Vzpomněli byste si co znamená slovo Velikonoční jízda? Vzpomněli byste si na význam slova Anxieta?

Klíčová slova: synonymum, odborný výraz, náboženství, Satanista, vysvětlení, přesný význam, popis, význam, formulace, lexikon, wiki, heslo, význam pojmu, Satanista, náboženství, přesný výraz

Pojem Satanista je v kategorii Náboženství, ilustrační obrázek

Linky na další online zdroje

Vyhledat pojem Satanista ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz Satanista ve Wikipedii

Vyhledat heslo Satanista ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Satanista ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Satanista ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Satanista například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v Google obrázcích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Satanista

Nyní již víte Kdo je to Satanista? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Satanista? Definice pojmu Satanista je v sekci Náboženství

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Text zveřejněný na těchto webových stránkách má pouze informativní charakter a může obsahovat nepřesnosti či chyby. Některé informace již mohou být zastaralé nebo neaktuální. Můžete také vyzkoušet hledat informace výraz, definici, slovo, termín například v populární Wikipedii, kde naleznete o něco delší text. Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Satanista i v jiných kategoriích (než náboženství).