Kdo je to?
Kdo byl Antonín Balatka? Životopis Antonín Balatka, osobnosti, slavný člověk z kategorie hudba

Kdo byl Antonín Balatka?

Kdo byl Antonín Balatka? Životopis, informace, biografie, hudba

Antonín Balatka za svůj bezesporu plodný život dosáhl několika uměleckých met. Byl hudební skladatel, dirigent, šéf orchestru opery Státního divadla v Brně, dramaturg a pedagog, dokonce se pustil i do překládání libret a činoher. Narodil se ještě za Rakouska-Uherska v Královských Vinohradech Ferdinandu Balatkovi, který se živil jako kancelářský sluha. Jeho matka Františka pracovala jako služebná, později se vyšvihla na prodavačku. Rodina byla velmi chudá a jejich finanční situace se ještě zhoršila po nenadálém úmrtí otce. I tak se ale matka snažila dát malému Antonínovi to nejlepší vzdělání. Přihlásila ho na reálné gymnázium a učitelský ústav, který zdárně vystudoval.
Ihned po ukončení studií se mladý Balatka krátce věnoval učení, ovšem již roku 1914 si podal přihlášku na pražskou konzervatoř. Na ní studoval hru na varhany u Antonína Elšlégra. Dokonce absolvoval i mistrovský kurz u Vítězslava Nováka. Aby zbytečně nezatěžoval finančně svoji matku, začal si při studiu přivydělávat korepeticemi v pěvecké škole Marie Pivodové. Současně působil i jako sbormistr akademického pěveckého sdružení Praha.
Zlom v jeho životě nastal v roce 1919, kdy přijal angažmá v lublaňské opeře Národního divadla jako korepetitor opery, operety a baletu. Strávil zde dlouhých deset let. Za tu dobu se stihl vyšvihnout na dirigenta a režiséra. Ve Slovinsku se z něj stal i významný propagátor české hudby. Obrovský úspěch zaznamenal i jeho vlastní balet „Z jitřní země.“ Kromě toho ještě vyučoval na lublaňské konzervatoři.
Poznal zde také svoji budoucí ženu, herečku činohry národního divadla v Lublani, Veru Danilovou, pocházející ze známé slovinské umělecké rodiny, se kterou se 18. června 1923 oženil. Ačkoliv ve Slovinsku založil rodinu a jeho kariéra nabírala obrátek, přesto toužil vrátit se zpět do vlasti. Podal si žádost o přijetí do Národního divadla v Praze, které nebylo vyhověno. Až v roce 1929 se mu podařilo nastoupit na místo prvního dirigenta a šéfa opery v Národním divadle v Brně.
Ze Slovinska odjel s velkou poctou a oceněním v podobě uděleného vyznamenání krále Alexandra l. Dostal také řád sv. Sávy lV. třídy. Ani po svém působení v Brně nepřerušil svoje kontakty s jihoslovanskou kulturou. Ještě několikrát hostoval v Lublaňské opeře. Jako protihodnotu uváděl díla jihoslovanských autorů v Brně. Preferoval hlavně ruské a francouzské autory. Po příjezdu do Brna se chopil i práce učitele na brněnské konzervatoři. Roku 1946 byl jmenován profesorem. Titulu docenta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně se dočkal o pět let později. Díky své neskutečné píli a zapálení pro věc, docílil dokonce i titulu proděkana hudební fakulty.
Za protektorátu byla ovšem brněnská opera uzavřena. Balatka ani v této době nezahálel. Pořádal různá pěvecká vystoupení po celém regionu a společně s brněnskými pěvci je objížděl. Na konci války, kdy byla opera opět otevřena, byl opětovně jmenován správcem opery. Tuto funkci ale brzy vzdal ze zdravotních důvodů a věnoval se již pouze skladatelské činnosti. Za jeho celoživotní dílo dostal ocenění „zasloužilý umělec.“Kdo byl Antonín Balatka? Životopis Antonín Balatka, osobnosti, slavný člověk z kategorie hudba

Hlavní informace o osobě Antonín Balatka

Národnost: česká
Datum narození: 27. října 1895
Místo narození: Královské Vinohrady
Datum úmrtí: 25. června 1958

Popis osobnosti Antonín Balatka můžete sdílet s přáteli a kamarády na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Znáte definici termínu Entuziasmus? Rozumíte pojmu Insomnie? Vzpomněli byste si co označuje výraz Paranoia? Znáte pojem Přestupek?

Klíčová slova: wikipedie, Antonín Balatka, narození, kdo to je, kde se narodil Antonín Balatka?, vysvětlení, informace, Kdy zemřel Antonín Balatka, zajímavosti, život, popis, datum narození, životopis, lexikon, kdo je Antonín Balatka?, kdy se narodil Antonín Balatka?

Pojem Antonín Balatka je v kategorii Hudba, ilustrační obrázek

Linky na jiné informační zdroje

Hledat frázi Antonín Balatka ve vyhledávači Yahoo

Najít heslo Antonín Balatka ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít frázi Antonín Balatka ve Wikipedii

Zkusit najít Antonín Balatka v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Hledat videa s názvem Antonín Balatka na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Antonín Balatka například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů, osobnosti

Stručná biografie, resp. životopis osoby Antonín Balatka

Teď už znáte odpověď na otázku Kdo byl Antonín Balatka? Kdy se narodil Antonín Balatka? Kde se narodil Antonín Balatka? Kdy zemřel Antonín Balatka? Antonín Balatka patří do kategorie Hudba

Text napsán pro Superia.cz. Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. Doporučujeme zkusit nalézt informace osobnost, osobu, člověka Antonín Balatka dejme tomu např. na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít rozsáhlejší popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Antonín Balatka i v jiné kategorii než je hudba.