Kdo je to?
Kdo byl Aristotelés? Životopis Aristotelés, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Kdo byl Aristotelés?

Kdo byl Aristotelés? Životopis, informace, biografie, věda

Aristotelés, narozený ve městě Stageira na poloostrově Chalkidiki, byl řecký filosof. Byl žákem filosofa Platóna a později učitelem Alexandra Makedonského. Jeho otec, Nikomachos byl lékařem krále Filipa II. V 17 letech začal Aristotelés studovat v Athénách na Platónově akademii. Po studiích zde začal i vyučovat. Když zemřel Platón, odešel Aristotelés na ostrov Lesbos, kde také vyučoval. V roce 343 př. n. l. byl povolán králem Filipem II., aby vychovával jeho syna Alexandra. Po smrti krále se vrátil do Athén a založil zde roku 335 př. n. l. filosofickou školu Lykeion. Během jeho života Aristotela zajímalo velké množství oborů (anatomie, astronomie, fyzika, biologie, geologie, geografie, logika, politologie, etika, poezie, literatura, rétorika a další). Několik spisů věnoval argumentaci a pravidlům správného myšlení. Podle vzoru jeho učení se na evropských vysokých školách takto vyučovalo až do 18. století. Sepsal několik knih, zabývající se živočichy, ve kterých popsal kolem 500 druhů. Pracoval i na spisech ohledně embryologie a srovnávací anatomie. V jeho díle Čtyři knihy o jevech meteorických zmiňuje tehdy známé geografické jevy. Po smrti Alexandra Velikého v roce 322 př. n. l. byl Aristotelés vyhoštěn na Chalkidiky, kde po roce zemřel.Kdo byl Aristotelés? Životopis Aristotelés, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Hlavní informace o osobě Aristotelés

Národnost: řecká
Datum narození: 384 př. n. l.
Místo narození: Stageira, Chalkidiki, Řecko
Datum úmrtí: 322 př. n. l.

Popis osobnosti Aristotelés můžete sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Znáte pojem Perex? Znáte definici termínu Týrání zvířat? Pamatujete si definici pojmu Prezenční studium? Pamatujete si definici pojmu Fazeta?

Klíčová slova: vysvětlení, biografie, věda, Aristotelés, lexikon, osobnosti, wiki, národnost, život, datum úmrtí, zajímavosti, narození, Aristotelés, informace, národnost, popis

Pojem Aristotelés je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Více informací o pojmu Aristotelés lze najít v následujících zdrojích

Vyhledat heslo Aristotelés ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít výraz Aristotelés ve fulltextu Seznam.cz

Najít pojem Aristotelés ve Wikipedii

Hledat pojem Aristotelés na Google.cz

Vyhledat pojem Aristotelés ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Aristotelés například ve videích na Youtube, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Náhodných výběr osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Životopis, kdo je Aristotelés? Stručná biografie

Nyní už nejspíš víte Kdo byl Aristotelés? Kdy se narodil Aristotelés? Kde se narodil Aristotelés? Kdy zemřel Aristotelés? Aristotelés patří do kategorie Věda

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Zkuste najít informace osobnost, osobu, člověka Aristotelés kupříkladu na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít o mnoho podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Aristotelés i v jiné kategorii než je věda.