Kdo je to?
Kdo byl Aristotelés? Životopis Aristotelés, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Aristotelés

Kdo byl Aristotelés? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, věda

Aristotelés, narozený ve městě Stageira na poloostrově Chalkidiki, byl řecký filosof. Byl žákem filosofa Platóna a později učitelem Alexandra Makedonského. Jeho otec, Nikomachos byl lékařem krále Filipa II. V 17 letech začal Aristotelés studovat v Athénách na Platónově akademii. Po studiích zde začal i vyučovat. Když zemřel Platón, odešel Aristotelés na ostrov Lesbos, kde také vyučoval. V roce 343 př. n. l. byl povolán králem Filipem II., aby vychovával jeho syna Alexandra. Po smrti krále se vrátil do Athén a založil zde roku 335 př. n. l. filosofickou školu Lykeion. Během jeho života Aristotela zajímalo velké množství oborů (anatomie, astronomie, fyzika, biologie, geologie, geografie, logika, politologie, etika, poezie, literatura, rétorika a další). Několik spisů věnoval argumentaci a pravidlům správného myšlení. Podle vzoru jeho učení se na evropských vysokých školách takto vyučovalo až do 18. století. Sepsal několik knih, zabývající se živočichy, ve kterých popsal kolem 500 druhů. Pracoval i na spisech ohledně embryologie a srovnávací anatomie. V jeho díle Čtyři knihy o jevech meteorických zmiňuje tehdy známé geografické jevy. Po smrti Alexandra Velikého v roce 322 př. n. l. byl Aristotelés vyhoštěn na Chalkidiky, kde po roce zemřel.Kdo byl Aristotelés? Životopis Aristotelés, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Základní informace o osobě Aristotelés

Národnost: řecká
Datum narození: 384 př. n. l.
Místo narození: Stageira, Chalkidiki, Řecko
Datum úmrtí: 322 př. n. l.

Líbí se stručný životopis s osobou Aristotelés? Pak se podělte s blízkými na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Znáte pojem Mikroklima? Vzpomněli byste si na význam slova Rašeliniště? Pamatujete si definici pojmu Ultrabook? Znáte definici termínu Jitřenka?

Klíčová slova: kdo je Aristotelés?, narození, národnost, život, životopis, osobnost, věda, popis, kdo to je, zajímavosti, osobnosti, Aristotelés, informace, kde se narodil Aristotelés?, lexikon, místo narození

Pojem Aristotelés je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Další zdroje informací

Zkusit najít heslo Aristotelés ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Aristotelés na Youtube

Zkusit najít Aristotelés ve vyhledávači Qwant

Najít termín Aristotelés na Google obrázcích

Hledat slovo Aristotelés ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Aristotelés například ve Wikipedii, v Lingea slovnících, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů, osobnosti

Biografie, životopis, kdo je to Aristotelés?

Teď už víte Kdo byl Aristotelés? Kdy se narodil Aristotelés? Kde se narodil Aristotelés? Kdy zemřel Aristotelés? Aristotelés je v kategorii Věda

Kategorie věda, detail, aristotelés, ilustrační obrázek

Text napsán pro Superia.cz. Vyhrazujeme si možnost chyb v uvedených textech. Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. Pokuste se též vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Aristotelés dejme tomu například v projektu Wikipedia, kde naleznete rozsáhlejší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Aristotelés i v jiné kategorii než je věda.