Kdo je to?
Kdo je to Insolvenční správce? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Insolvenční správce? Lidé, různé

Kdo je to Insolvenční správce?

Jaký je význam slova Insolvenční správce? Co to znamená?

Insolvenční správce je fyzická osoba nebo veřejná obchodní společnost, která splňuje zákonné podmínky a má povolení k činnosti insolvenčního správce. Hlavní náplní práce je starat se v insolvenčním řízení o to, aby byly uspokojeny pohledávky věřitelů v maximální možné míře. To se děje správou a prodejem majetku dlužníka a řešením sporů, které s insolvencí souvisejí.
Insolvenční správce je jmenován soudem. Musí se jednat o bezúhonnou osobu s patřičnými předpoklady – vysokoškolským magisterským vzděláním a kvalifikačními zkouškami a zápisem v seznamu insolvenčních správců. Odvolat tuto osobu může soudce nebo schůze věřitelů tehdy, když správce neplní své povinnosti nebo na návrh výboru věřitelů nebo správce. Za svou práci dostává insolvenční správce odměnu, která se vyplácí z majetkové podstaty. Její výše se řídí podle právních nařízení.Kdo je to Insolvenční správce? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Insolvenční správce? Lidé, různé

Budeme rádi, pokud budete definici slova Insolvenční správce sdílet s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Znáte definici termínu Couvert? Vzpomněli byste si co označuje výraz Cystoskopie? Vzpomněli byste si co označuje výraz Čep? Znáte termín GPRS?

Klíčová slova: Insolvenční správce, termín, význam, přesný význam, přesný výraz, informace, původ slova, vysvětlení, formulace, etymologie, wikipedie, heslo, slovo, význam pojmu, pojem, co znamená

Pojem Insolvenční správce je v kategorii Různé, ilustrační obrázek

Jiné zdroje informací o výrazu Insolvenční správce

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Insolvenční správce ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Insolvenční správce ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít Insolvenční správce ve vyhledávači Qwant

Najít termín Insolvenční správce ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Insolvenční správce na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Insolvenční správce například ve Wikipedii, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Co znamená Insolvenční správce? Definice pojmu, význam a vysvětlení slova

Nyní už nejspíš víte Kdo je to Insolvenční správce? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Insolvenční správce? Definice pojmu Insolvenční správce se nachází v sekci Různé

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. Pokuste se též vyhledat výraz, termín, heslo, výraz kupříkladu v projektu Wikipedie, kde můžete najít o mnoho podrobnější text. Berte prosím na vědomí, že slovní spojení mívají několik různých významů podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste hledání i v jiné sekci webu než v různé.

Víte, že rychlost vašeho hardware můžete změnit pomocí benchmarku?