Kdo je to?
Kdo je to Whistleblower? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Whistleblower? Lidé, zločin

Whistleblower

Jaký je význam slova Whistleblower? Co to znamená?

Whistleblower , jinak také oznamovatel, upozorňovatel, informátor, stěžovatel či hanlivě potížista, udavač nebo donášeč je osoba, která ohlašuje nějakou skutečnost příslušným úřadům a institucím. Ty ji následně prověří a zjednají nápravu. Whistleblower upozorňuje na odklon od běžných pravidel a jednání nestandardním nebo nepovoleným způsobem. Bývá často považován za ochránce veřejných zájmů, díky kterému se odhalují korupční jednání, ohrožení lidí nebo prostředí. Jako informační zdroj je whistleblower jedinečný.
Samo označení znamená pískání na píšťalku, důrazné upozornění, které může provádět pracovník, úředník, zaměstnanec. Ten má také pro oznámení patřičné podklady a je odhodlán porušit loajalitu k zaměstnavateli. Nemá z oznámení prospěch a podstupuje značná rizika, včetně ztráty zaměstnání. Whistleblower bývá i chráněn zákonem. V České republice je takový člověk vlivem historického vývoje stále vnímán negativně a jeho pojmenování nemá ani jednotný český překlad.Kdo je to Whistleblower? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Whistleblower? Lidé, zločin

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Whistleblower s jinými lidmina sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Znáte definici termínu Libreto? Znáte termín Nadmořská výška? Vzpomněli byste si co označuje výraz Minecraft? Víte, co je to MP3?

Klíčová slova: zločin, formulace, přesný význam, přesný výraz, popis, zločin, význam pojmu, původ slova, etymologie, přesný výraz, Whistleblower, lexikon, definice, heslo, význam slova, informace

Pojem Whistleblower je v kategorii Zločin, ilustrační obrázek

Pro více informací o heslu Whistleblower zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít Whistleblower ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Whistleblower ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Whistleblower na Youtube

Vyhledat heslo Whistleblower ve Wikipedii

Vyhledat výraz Whistleblower ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Whistleblower například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google obrázcích nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Vysvětlení významu slova Whistleblower, definice, vysvětlení pojmu

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo je to Whistleblower? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Whistleblower? Definice pojmu Whistleblower se nachází v sekci Zločin

Text napsán pro Superia.cz. Všechny údaje jsou bez záruky. V obsahu stránek mohou být pravopisné, faktické chyby i nepřesnosti. Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. Vyzkoušejte nalézt informace výraz, termín, heslo, výrazdejme tomu např. v projektu Wikipedia, kde můžete najít komplexní popis. Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme vám proto hledat slovo Whistleblower i v jiné části webu než je kategorie zločin.

Znáte pojmy jako NFC, Ubuntu nebo Firmware?