Kdo je to?
Kdo je to Iluminátor? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Iluminátor? Lidé, historie

Kdo je to Iluminátor?

Jaký je význam slova Iluminátor? Co to znamená?

Iluminátor byl člověk, který kreslil iluminace do středověkých rukopisů. Iluminátor obvykle nebyl totožný s pisatelem knihy - iluminace byly do textu doplňovány až posléze.
Středověké texty byly často doplňovány o kreslené obrazy nebo ozdoby, které vytvářeli právě iluminátoři. Nejčastěji šlo o zdobné vyvedení některých písmen (například první písmeno v kapitole) či ozdobené ornamenty na okrajích stránek. Některé knihy pak mohly mít i obrazové ilustrace, které se obvykle vztahovaly k textu.Kdo je to Iluminátor? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Iluminátor? Lidé, historie

Definici slova Iluminátor můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Vzpomenete si na definici slova Brzlík? Znáte termín Epidemiologie? Vzpomněli byste si co znamená slovo Letnice? Víte, co je to Čirok?

Klíčová slova: etymologie, definice, Iluminátor, wiki, význam, přesný výraz, informace, slovo, synonymum, pojem, wikipedie, význam pojmu, formulace, přesný výraz, vysvětlení, historie

Pojem Iluminátor je v kategorii Historie, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít pojem Iluminátor na Google obrázcích

Najít heslo Iluminátor ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Iluminátor ve vyhledávači Yahoo

Najít pojem Iluminátor ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Iluminátor ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Iluminátor například ve Wikipedii, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr osobností, hesel, pojmů a odborných termínů

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Iluminátor

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo je to Iluminátor? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Iluminátor? Definice pojmu Iluminátor se nachází v sekci Historie

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Zkuste najít výraz, termín, heslo, výraz dejme tomu například na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text. Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Historie.