Kdo je to?
Kdo je to Podruh? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Podruh? Lidé, historie

Kdo je to Podruh?

Jaký je význam slova Podruh? Co to znamená?

Podruh byl námezdním pracovníkem, který bydlel a pracoval u sedláka. Známější je synonymum čeledín, setkat se můžeme i s výrazem pacholek. Slovo pacholek však může mít i hanlivý význam ve smyslu "mizera". Oproti tomu čeledín je slovo neutrální a označuje již zaniklou profesi. Čeledín býval takovým pracovníkem na statku, který neměl nějakou speciální kvalifikaci, naopak vykonával všechny pomocné práce, které byly potřeba, nejčastěji pochopitelně v zemědělství. Pomáhal např. při péči o hospodářská zvířata, při pěstování a zpracování zemědělských plodin, mohl vykonávat drobné opravy. Jeho ženským protějškem byla děvěčka. Protože práce v zemědělství jsou sezónní, podruhové nebývali v hospodářstvích celý rok. V zimě pro ně sedlák nemusel mít práci.Kdo je to Podruh? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Podruh? Lidé, historie

Definici slova Podruh můžete sdílet s blízkými na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

LitosféraVzpomněli byste si co znamená slovo Suché víno? Pamatujete si definici pojmu Afirmace? Víte co je Otka?

Klíčová slova: historie, Podruh, význam slova, přesný význam, slovo, Podruh, co znamená, přesný výraz, přesný výraz, význam pojmu, wiki, informace, původ slova, definice, pojem, termín

Pojem Podruh je v kategorii Historie, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledat videa s názvem Podruh na Youtube

Zkusit najít termín Podruh ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Podruh ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Podruh na Google.cz

Zkusit najít pojem Podruh ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Podruh například ve Wikislovníku, v Google překladači, ve fulltextu Yahoo.com, v Google obrázcích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Podruh

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo je to Podruh? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Podruh? Definice pojmu Podruh se nachází v sekci Historie

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Doufáme, že chápete, že není v našich silách provádět pravidelnou aktualizaci všech pojmů. Pokuste se také najít výraz, termín, heslo, výraz dejme tomu například na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text. Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Historie.

Dejte si při práci pozor na různé hrozby jako viry a malware, které mohou poškodit váš operační systém.