Kdo je to?
Kdo byl Rudolf II? Životopis Rudolf II, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Rudolf II

Kdo byl Rudolf II? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, panovníci

Rudolf II. byl poslední habsburský panovník, císař Svaté říše římské, král český, uherský, chorvatský a rakouský arcivévoda. Rudolf II. se narodil ve Vídni. Byl v pořadí třetím dítětem císaře Maxmiliána II. a jeho ženy Marie Španělské. V devíti letech (1563) byl poslán se svým bratrem Arnoštem do španělské Barcelony, kde byli oba vychováváni španělským králem Filipem II. na španělském dvoře. Dostalo se jim výborného vzdělání. Naučili se mluvit španělsky, latinsky, německy a italsky. Dále se učili literatuře, dějinám, antické mytologii a náboženství. V roce 1571 se Rudolf i s bratrem vrátili zpět do rodné Vídně. O rok později (1572) byl jmenován uherským králem v Prešpurku (Dnešní Bratislava). Roku 1575 proběhla Rudolfova korunovace na českého krále. Jeho otec Maxmilián zemřel v dalším roce a Rudolf se ujal vlády a stal se z něj i císař Svaté říše římské (1576). Roku 1583 se rozhodl, že se usídlí v Praze, protože měl obavy z útoků Osmanské říše na Vídeň. Během roku 1593 začala válka s Osmany, během níž se zhoršil Rudolfův stav (měl syfilis). Jelikož neměl žádného potomka, nebylo jisté, kdo nastoupí na jeho trůn. Nejvíce se spekulovalo o jeho bratrovi Matyášovi. Čím více se zhoršoval císařův stav, Matyáš (byl v čele vojska) získával více stoupenců. Matyáš domluvil mír s Osmany a s Uhry (kde vypuklo povstání proti Habsburkům). Rudolf se domluvil s Matyášem (Libeňský mír) a přenechal mu vládu nad Moravou, Rakouskem a Uhrami. Roku 1609 byl Rudolf nucen vydat Majestát, který povoloval svobodu náboženských vyznání. Poté byl Rudolf donucen k abdikaci a novým českým králem byl zvolen Matyáš (23. 5. 1611). Rudolf II. zemřel na začátku roku 1612 ve věku 59 let.Kdo byl Rudolf II? Životopis Rudolf II, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Hlavní data o osobě Rudolf II

Národnost: česká
Datum narození: 18. 7. 1552
Místo narození: Vídeň, Habsburská monarchie
Datum úmrtí: 20. 1. 1612

Sdílejte tuto stránku s osobností Rudolf II se známými na sociálních sítích jako je Facebook, Pinterest, Síť X nebo Reddit. Stačí kliknout na tlačítko Sdílet.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Znáte definici termínu Skeč? Znáte definici termínu Aescin? Vzpomněli byste si co označuje výraz Desetiboj? Pamatujete si definici pojmu Alterace?

Klíčová slova: Rudolf II, Kdy zemřel Rudolf II, kdy se narodil Rudolf II?, osobnosti, kde se narodil Rudolf II?, biografie, národnost, život, zajímavosti, životopis, osobnost, místo narození, informace, datum narození, narození, kdo je Rudolf II?

Pojem Rudolf II je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Linky na další online zdroje

Hledat videa s názvem Rudolf II na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Rudolf II ve Wikimedia Commons

Najít výraz Rudolf II ve vyhledávači Qwant

Hledat heslo Rudolf II ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Rudolf II v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Dál můžete zkusit hledat slovo Rudolf II například v metavyhledávači Info.com, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Biografie, životopis, kdo je to Rudolf II?

Nyní již víte Kdo byl Rudolf II? Kdy se narodil Rudolf II? Kde se narodil Rudolf II? Kdy zemřel Rudolf II? Rudolf II patří do kategorie Panovníci

Text vytvořen pro server Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Některé informace již mohou být zastaralé nebo neaktuální. Můžete se pokusit také najít informace osobnost, osobu, člověka Rudolf II například na stránkách projektu Wikipedia, kde naleznete o něco delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Rudolf II i v jiné kategorii než je panovníci.