Kdo je to?
Kdo je to Hříšník? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Hříšník? Lidé, křesťanství

Kdo je to Hříšník?

Jaký je význam slova Hříšník? Co to znamená?

Hříšník je podle náboženských věrouk člověk, který se dopustil činu či zločinu, kterým přestoupil lidské a především Boží zákony.
Pro náš kulturní prostor je pojem hříšník nejběžněji spojován s křesťanstvím, objevuje se však i v jiných náboženstvích. Hříchem jsou činy (obvykle vědomé, podle některých teologů ale i nevědomé), kterými člověk páchá nějaký přestupek - v rámci standardních zákonů, Božích přikázání, ale například i morálky. V křesťanské nauce je obvykle jako trest pro hříšníky uváděno peklo, do kterého duše dotyčného po smrti přijde.
Křesťanská, respektive katolická teologie dělí hříchy na lehké a těžké. Můžeme se také setkat s pojmem sedm smrtelných hříchů: jde o pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost.
V křesťanství dostává hříšník možnost vykoupit se ze svých chyb upřímným pokáním.
Podle Bible spáchala prvotní hřích Eva, když v Ráji utrhla jablko ze Stromu poznání, ačkoli jí to Bůh předtím zakázal.Kdo je to Hříšník? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Hříšník? Lidé, křesťanství

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Hříšník s přáteli prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Vzpomněli byste si na význam slova Diecéze? Rozumíte pojmu Sněžná čára? Víte co je Tahák? Znáte pojem Impetigo?

Klíčová slova: formulace, Hříšník, křesťanství, wikipedie, co znamená, význam slova, lexikon, vysvětlení, pojem, Hříšník, definice, význam pojmu, termín, odborný výraz, popis, heslo

Pojem Hříšník je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Zkuste zjistit více informací o slovu Hříšník v následujících zdrojích

Zkusit najít termín Hříšník v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Hledat výraz Hříšník ve fulltextu Seznam.cz

Hledat frázi Hříšník ve Wikipedii

Vyhledat termín Hříšník na Google obrázcích

Vyhledat termín Hříšník na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Hříšník například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Lingea slovnících.

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Co znamená Hříšník? Definice pojmu, význam a vysvětlení slova

Tyto stránky vám umožnili zjistit Kdo je to Hříšník? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Hříšník? Definice pojmu Hříšník je v kategorii Křesťanství

Sepsáno redaktory Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Bohužel, častá aktualizace není v našich silách. Pro aktuální informace zkuste hledat pojem, výraz, termín, heslo kupříkladu v projektu Wikipedia, kde můžete najít podrobný popis. Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Hříšník v jiné sekci než křesťanství.