Kdo je to?
Kdo je to Hříšník? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Hříšník? Lidé, křesťanství

Kdo je to Hříšník?

Jaký je význam slova Hříšník? Co to znamená?

Hříšník je podle náboženských věrouk člověk, který se dopustil činu či zločinu, kterým přestoupil lidské a především Boží zákony.
Pro náš kulturní prostor je pojem hříšník nejběžněji spojován s křesťanstvím, objevuje se však i v jiných náboženstvích. Hříchem jsou činy (obvykle vědomé, podle některých teologů ale i nevědomé), kterými člověk páchá nějaký přestupek - v rámci standardních zákonů, Božích přikázání, ale například i morálky. V křesťanské nauce je obvykle jako trest pro hříšníky uváděno peklo, do kterého duše dotyčného po smrti přijde.
Křesťanská, respektive katolická teologie dělí hříchy na lehké a těžké. Můžeme se také setkat s pojmem sedm smrtelných hříchů: jde o pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost.
V křesťanství dostává hříšník možnost vykoupit se ze svých chyb upřímným pokáním.
Podle Bible spáchala prvotní hřích Eva, když v Ráji utrhla jablko ze Stromu poznání, ačkoli jí to Bůh předtím zakázal.Kdo je to Hříšník? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Hříšník? Lidé, křesťanství

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je to Hříšník? s kolegy na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si na význam slova Lesopark? Znáte termín Stáž? Víte co je Čertův dráp? Víte, co je to EAN?

Klíčová slova: přesný výraz, etymologie, pojem, vysvětlení, wiki, popis, slovo, wikipedie, křesťanství, lexikon, Hříšník, původ slova, přesný význam, Hříšník, význam, synonymum

Pojem Hříšník je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat výraz Hříšník ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Hříšník ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat pojem Hříšník ve Wikipedii

Najít výraz Hříšník ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Hříšník ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Hříšník například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr osobností, odborných pojmů, termínů a slov

Co znamená Hříšník? Definice pojmu, význam a vysvětlení slova

Nyní už nejspíš víte Kdo je to Hříšník? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Hříšník? Definice pojmu Hříšník je v sekci Křesťanství

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. Pokuste se vyhledat informace pojem, slovo, termín, definici kupříkladu v projektu Wikipedie, kde můžete najít o mnoho podrobnější text. Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci křesťanství.