Kdo je to?
Kdo je to Hříšník? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Hříšník? Lidé, křesťanství

Hříšník

Jaký je význam slova Hříšník? Co to znamená?

Hříšník je podle náboženských věrouk člověk, který se dopustil činu či zločinu, kterým přestoupil lidské a především Boží zákony.
Pro náš kulturní prostor je pojem hříšník nejběžněji spojován s křesťanstvím, objevuje se však i v jiných náboženstvích. Hříchem jsou činy (obvykle vědomé, podle některých teologů ale i nevědomé), kterými člověk páchá nějaký přestupek - v rámci standardních zákonů, Božích přikázání, ale například i morálky. V křesťanské nauce je obvykle jako trest pro hříšníky uváděno peklo, do kterého duše dotyčného po smrti přijde.
Křesťanská, respektive katolická teologie dělí hříchy na lehké a těžké. Můžeme se také setkat s pojmem sedm smrtelných hříchů: jde o pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost.
V křesťanství dostává hříšník možnost vykoupit se ze svých chyb upřímným pokáním.
Podle Bible spáchala prvotní hřích Eva, když v Ráji utrhla jablko ze Stromu poznání, ačkoli jí to Bůh předtím zakázal.Kdo je to Hříšník? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Hříšník? Lidé, křesťanství

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na různých sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter (síť X), Pinterest, Reddit a další.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Vzpomněli byste si na význam slova Solventnost? Znáte termín Interview? Víte co je Neschopenka? Víte, co je to Betlémské světlo?

Klíčová slova: přesný význam, původ slova, popis, wiki, co znamená, přesný výraz, Hříšník, formulace, informace, odborný výraz, synonymum, wikipedie, křesťanství, slovo, definice, pojem

Pojem Hříšník je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Najít výraz Hříšník na Google.cz

Hledat videa s názvem Hříšník na Youtube

Zkusit najít frázi Hříšník ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít frázi Hříšník ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Hříšník ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Hříšník například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Další osobnosti, lidé, pojmy, významy slov, hesla, výrazy

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Hříšník

Na této webové stránce jste se dozvěděli Kdo je to Hříšník? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Hříšník? Definice pojmu Hříšník se nachází v kategorii Křesťanství

Kategorie křesťanství, rakev, hříšník, ilustrační obrázek

Napsáno redaktory Superia.cz. Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. I přesto je možné, že jsme některou chybu přehlédli. Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Zkuste najít informace výraz, slovo, definici, termín řekněme třeba na stránkách Wikipedie, kde můžete najít nejspíše podrobnější text. Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Hříšník i v jiné kategorii než v křesťanství.