Kdo je to?
Kdo je to Hříšník? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Hříšník? Lidé, křesťanství

Kdo je to Hříšník?

Jaký je význam slova Hříšník? Co to znamená?

Hříšník je podle náboženských věrouk člověk, který se dopustil činu či zločinu, kterým přestoupil lidské a především Boží zákony.
Pro náš kulturní prostor je pojem hříšník nejběžněji spojován s křesťanstvím, objevuje se však i v jiných náboženstvích. Hříchem jsou činy (obvykle vědomé, podle některých teologů ale i nevědomé), kterými člověk páchá nějaký přestupek - v rámci standardních zákonů, Božích přikázání, ale například i morálky. V křesťanské nauce je obvykle jako trest pro hříšníky uváděno peklo, do kterého duše dotyčného po smrti přijde.
Křesťanská, respektive katolická teologie dělí hříchy na lehké a těžké. Můžeme se také setkat s pojmem sedm smrtelných hříchů: jde o pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost.
V křesťanství dostává hříšník možnost vykoupit se ze svých chyb upřímným pokáním.
Podle Bible spáchala prvotní hřích Eva, když v Ráji utrhla jablko ze Stromu poznání, ačkoli jí to Bůh předtím zakázal.Kdo je to Hříšník? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Hříšník? Lidé, křesťanství

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Hříšník s přáteli a kamarády na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si na význam slova Prosperita? Víte, co je to Jaderná velmoc? Víte co je Moderní pětiboj? Rozumíte pojmu Fejt?

Klíčová slova: původ slova, termín, heslo, wiki, definice, lexikon, význam slova, význam, informace, přesný význam, Hříšník, pojem, křesťanství, přesný výraz, odborný výraz, formulace

Pojem Hříšník je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Hledejte výraz Hříšník v dalších zdrojích

Hledat slovo Hříšník na Google obrázcích

Vyhledat pojem Hříšník ve vyhledávači Yahoo

Hledat videa s názvem Hříšník na Youtube

Najít pojem Hříšník ve Wikislovníku

Najít termín Hříšník ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Hříšník například ve Wikipedii, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Google.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Vysvětlení významu slova Hříšník, definice, vysvětlení pojmu

Teď už znáte odpověď na otázku Kdo je to Hříšník? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Hříšník? Definice pojmu Hříšník se nachází v sekci Křesťanství

Text vytvořen pro server Superia.cz. Žádným způsobem neručíme za informace nebo obsah uvedený na těchto internetových stránkách. Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. Zkuste též najít informace výraz, termín, heslo, výraznapř. na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít podrobnější text. Jednotlivá slova mohou mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto hledat termín Hříšník hledat i v jiných kategoriích (než křesťanství).