Kdo je to?
Kdo byl Petr Vopěnka? Životopis Petr Vopěnka, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Petr Vopěnka

Kdo byl Petr Vopěnka? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, filozofie

Petr Vopěnka byl český filosof, matematik, ministr školství v letech 1990-1992 a zakladatel tzv. alternativní teorie množin. Vopěnka se narodil v Praze do rodiny středoškolských učitelů matematiky. Učil se na gymnáziu ve městě Ledeč nad Sázavou a po maturitě na gymnáziu začal studovat na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity. Po úspěšných studiích začal na Matematicko-fyzikální fakultě pracovat. Roku 1965 habilitoval a stal se docentem. O rok později získal titul doktor věd (CSc.). V letech 1966-1969 působil jako proděkan Matematicko-fyzikální fakulty a také vedl katedru matematické logiky. V roce 1968 vědecká rada udělila souhlas jmenovat Vopěnku profesorem Univerzity Karlovy, nicméně kvůli politické situaci k tomu nedošlo.
Během 70. let spolu se svými studenty zapracoval na alternativní teorii množin. V 80. letech se Vopěnka začal více zajímat filosofickými a historickými otázkami matematiky, věnoval se geometrii a počátkům teorie množin. Roku 1983 se stal zakladatelem veřejného filosofického semináře, kde docházeli myslitelé, kteří měli v té době zákaz přednášet (Z. Neubauer, S. Sousedlík, P. Rezek, R. Palouš). Za to byl Vopěnka sledován agenty Státní bezpečnosti. V roce 1989 spoluzaložil Kruh nezávislé inteligence. O rok později byl konečně jmenován profesorem a také prorektorem Karlovy Univerzity. Jako ministr školství pracoval v letech 1990-1992. Od roku 1992 působil jako vedoucí katedry matematické logiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Vedoucím katedry byl až do roku 2000, kdy byl jmenován emeritním profesorem UK. V roce 2003 začal působit také na katedře filosofie Filosofické fakulty a v Západočeské univerzitě v Plzni ve Výzkumném centru Nové technologie. V Plzni se věnoval překladům významných historických textů do češtiny.
Během svého života vydal Vopěnka více než 30 vědeckých prací, mezi které patří Analytická geometrie (1964), Rozpravy s geometrií (1989), Meditace o základech vědy 2001), Trýznivé tajemství (2003) nebo Úvod do klasické teorie množin (2010).
Za svůj život obdržel Medaili Za Zásluhy II. stupně (1998), cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových (2004) a čestný doktorát na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (2009).
Petr Vopěnka zemřel v roce 2015 ve věku 79 let.Kdo byl Petr Vopěnka? Životopis Petr Vopěnka, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Hlavní data o osobě Petr Vopěnka

Národnost: česká
Datum narození: 16. 5. 1935
Místo narození: Praha, Československo
Datum úmrtí: 20. 3. 2015

Sdílejte tuto stránku s osobností Petr Vopěnka s vašimi sledujícími na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Znáte termín LSD? Víte co je Nadzvuková rychlost? Vzpomenete si na definici slova Kuří oko? Vzpomněli byste si co označuje výraz Mobilizace?

Klíčová slova: wikipedie, Kdy zemřel Petr Vopěnka, informace, vysvětlení, místo narození, národnost, filozofie, biografie, život, Petr Vopěnka, kdo je Petr Vopěnka?, životopis, kdy se narodil Petr Vopěnka?, kdo to je, kde se narodil Petr Vopěnka?, popis

Pojem Petr Vopěnka je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné weby

Hledat slovo Petr Vopěnka ve vyhledávači Qwant

Najít výraz Petr Vopěnka ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Petr Vopěnka na Google.cz

Zkusit najít pojem Petr Vopěnka na Google obrázcích

Hledejte bez špehování slovo Petr Vopěnka ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Petr Vopěnka například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané výrazy, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Stručná biografie, resp. životopis osoby Petr Vopěnka

Teďka již bezesporu víte Kdo byl Petr Vopěnka? Kdy se narodil Petr Vopěnka? Kde se narodil Petr Vopěnka? Kdy zemřel Petr Vopěnka? Petr Vopěnka patří do kategorie Filozofie

Kategorie filozofie, filozof muž, petr Vopěnka, ilustrační obrázek

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Pochopte prosím, že nemáme prostředky na častou aktualizaci všech textů. Pokuste se též vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Petr Vopěnka dejme tomu např. v populární Wikipedii, kde naleznete nejspíše mnohem podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Petr Vopěnka i v jiné kategorii než je filozofie.