Kdo je to?
Kdo je to Ježíš Kristus? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Ježíš Kristus? Lidé, křesťanství

Ježíš Kristus

Jaký je význam slova Ježíš Kristus? Co to znamená?

Ježíš Kristus, jinými jmény Jozue, Iésus nebi Ješu, nazývaný též Ježíš Nazaretský, je podle mýtů zakladatelem křesťanství. Je hlavním představitelem člověka – boha, Božího syna, který se narodil panně a měl vykoupit hřích lidstva obětováním se jako mučedník, který zemřel ukřižováním. Podle Nového zákona a evangelií byli jeho rodiči tesař Josef a jeho žena Marie, jeho rodištěm město Betlém a domovem Nazaret. V dospělosti působil jako hlasatel a kazatel nového náboženství, cestoval s učedníky a ohlašoval příchod Božího království. Údajně měl i konat zázraky. Protože kritizoval oficiální náboženství, byl zadržen římským místodržitelem Pilátem Ponským a popraven ukřižováním.
Podle Bible vstal Ježíš Kristus z mrtvých, zjevil se svým následovníkům a poté vstoupil na nebesa. K lidem se má vrátit až v den posledního soudu. Jeho víra je základem křesťanství a z něj odvozených náboženství. Historická existence Ježíše Krista však nebyla vědeckými metodami prokázána.Kdo je to Ježíš Kristus? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Ježíš Kristus? Lidé, křesťanství

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Rozumíte pojmu Čep? Znáte pojem Pokosová pila? Znáte definici termínu Indoktrinace? Vzpomenete si na definici slova Majdan?

Klíčová slova: původ slova, termín, co znamená, lexikon, přesný význam, význam pojmu, křesťanství, pojem, Ježíš Kristus, informace, formulace, wiki, slovo, přesný výraz, heslo, synonymum

Pojem Ježíš Kristus je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Linky na další online zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ježíš Kristus ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Ježíš Kristus na Youtube

Vyhledat slovo Ježíš Kristus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít pojem Ježíš Kristus ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat slovo Ježíš Kristus ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Ježíš Kristus například ve vyhledávači Seznam.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, v metavyhledávači Info.com, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Ježíš Kristus

Nyní již víte Kdo je to Ježíš Kristus? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Ježíš Kristus? Definice pojmu Ježíš Kristus se nachází v kategorii Křesťanství

Kategorie křesťanství, kříž velký, ježíš Kristus, ilustrační obrázek

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Možnost chyb vyhrazena. Některé informace již mohou být zastaralé nebo neaktuální. Zkuste najít informace výraz, slovo, definici, termín třeba v internetové Wikipedii, kde můžete najít podrobný popis. Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v křesťanství.

Zajímáte se o auta? Pak pro určitě znáte zkratku SUV, TSI nebo TDI. Pokud je neznáte, podívejte se na spřátelený web který obsahuje tisíc nejrůznějších zkratek.