Kdo je to?
Kdo je to Kalmyk? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Kalmyk? Lidé, národnost

Kalmyk

Jaký je význam slova Kalmyk? Co to znamená?

Kalmyk je obyvatel Kalmycké republiky, která je jednou z republik Ruské federace.
Kalmykové jsou v rámci Ruské federace specifickým etnikem, neboť většinově vyznávají buddhismus, což je v Rusku ojedinělý fenomén.
Předci Kalmyků byli kočovným mongolským etnikem, které se v oblasti usadilo až kolem 17. století. Oblast obývaná Kalmyky byla připojena k formujícímu se Sovětskému svazu a v roce 1935 vznikla Kalmycká autonomní socialistická republika.
Těžké chvíle přišly pro Kalmyky za druhé světové války a především po ní. Během války část z nich bojovala na straně SSSR, zatímco část se přidala na stranu postupujícího německého Wehrmachtu v naději, že je Němci osvobodí od sovětského útlaku. To později vedlo k jejich obvinění z kolaborace ze strany sovětského vedení. Po konci války se Sovětský svaz rozhodl Kalmyky (tak jako mnohá jiná etnika žijící na území Sovětského svazu) rozprášit - docházelo k jejich útlaku, ničení jejich kulturního dědictví a především k násilným deportacím kalmyckých obyvatel do jiných a odlehlých koutů SSSR, kde přišli o své zázemí, rodinné vazby i kulturu.Kdo je to Kalmyk? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Kalmyk? Lidé, národnost

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími osobami na sociálních sítích jako je Facebook, Pinterest, Síť X nebo Reddit. Stačí kliknout na tlačítko Sdílet.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Vzpomenete si na definici slova Guru? Znáte definici termínu BPEJ? Vzpomněli byste si co znamená slovo Galangal? Pamatujete si definici pojmu Poluce?

Klíčová slova: vysvětlení, význam, národnost, národnost, Kalmyk, heslo, wikipedie, význam pojmu, pojem, synonymum, přesný význam, Kalmyk, informace, etymologie, slovo, význam slova

Pojem Kalmyk je v kategorii Národnost, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Vyhledat výraz Kalmyk ve Wikislovníku

Vyhledat termín Kalmyk ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít frázi Kalmyk ve vyhledávači Yahoo

Hledat slovo Kalmyk ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat heslo Kalmyk ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Kalmyk například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Další osobnosti, lidé, pojmy, významy slov, hesla, výrazy

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Kalmyk

Nyní již víte Kdo je to Kalmyk? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Kalmyk? Definice pojmu Kalmyk se nachází v kategorii Národnost

Kategorie národnost, maďarka, kalmyk, ilustrační obrázek

Text vytvořen pro server Superia.cz. Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Zkuste hledat informace výraz, slovo, definici, termín dejme tomu například v otevřené encyklopedii Wikipedia, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text. Berte prosím v úvahu, že stejná slova mohou mít více významů v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Národnost.