Kdo je to?
Kdo byl Herodes Veliký? Životopis Herodes Veliký, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Kdo byl Herodes Veliký?

Kdo byl Herodes Veliký? Životopis, informace, biografie, panovníci

Herodes I. Veliký, s přízviskem Ukrutný, byl judejský král. Herodes se narodil ve městě Edóm (Idumea) jako druhorozený syn. Jeho otec Antipatros Idumejský měl dobré vztahy s Juliem Cesarem, který přenechal Antipatrosovi dohled nad Judeou. Herodes byl schopný a brzy se projevil jako dobrý vojevůdce. Během roku 40 př. n. l. byl římským senátem jmenován králem Judska. Kralovat ovšem začal až v roce 37 př. n. l. po sňatku s princeznou Mariamné. Měli spolu celkem 12 dětí. Za jeho vlády nechal opravit chrám v Jeruzalémě, královský palác, město Samaří, vybudoval přístavní město Caesarea Maritima, známou pevnost Masada, Jeskyni patriarchů a další. Kolem roku 23 př. n. l. postavil pevnost Herodeon, kde byl po své smrti roku 4 př. n. l. pohřben. Hrobka byla nalezena archeology v roce 2007. Herodes údajně zemřel na selhání ledvin ve věku 69 let.
I když byl Herodes schopný vládce, byl také velmi krutý, což je zaznamenáno také v bibli, kdy nechal vyvraždit kojence v Betlémě. Dokonce nechal zavraždit svou ženu Mariamné a své syny.Kdo byl Herodes Veliký? Životopis Herodes Veliký, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Hlavní data o osobě Herodes Veliký

Národnost: idumejská
Datum narození: 73 př. n. l.
Místo narození: Edóm
Datum úmrtí: 4 př. n. l.

Tento text (Herodes Veliký) můžete samozřejmě sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Znáte termín Mez? Vzpomněli byste si co znamená slovo Hashtag? Vzpomenete si na definici slova Alegorie? Víte co je Umeocet?

Klíčová slova: život, osobnosti, nežijící, narození, datum narození, kdo to je, kdy se narodil Herodes Veliký?, panovníci, kde se narodil Herodes Veliký?, biografie, místo narození, Kdy zemřel Herodes Veliký, vysvětlení, osobnost, popis, datum úmrtí

Pojem Herodes Veliký je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Jiné zdroje informací o výrazu Herodes Veliký

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Herodes Veliký ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Herodes Veliký ve vyhledávači Qwant

Hledat videa s názvem Herodes Veliký na Youtube

Hledat frázi Herodes Veliký v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Hledat výraz Herodes Veliký ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Herodes Veliký například v Google obrázcích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Životopis, kdo je Herodes Veliký? Stručná biografie

Teď už víte Kdo byl Herodes Veliký? Kdy se narodil Herodes Veliký? Kde se narodil Herodes Veliký? Kdy zemřel Herodes Veliký? Herodes Veliký je v kategorii Panovníci

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Zkuste najít informace osobnost, osobu, člověka Herodes Veliký třeba na české Wikipedii, kde naleznete o něco delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Herodes Veliký i v jiné kategorii než je panovníci.