Kdo je to?
Kdo je to Asistent soudce? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Asistent soudce? Lidé, profese

Asistent soudce

Jaký je význam slova Asistent soudce? Co to znamená?

Asistent soudce je právník, který byl předsedou soudu jmenován do funkce asistenta soudce.
Soudce obvykle navrhne předsedovi soudu svého asistenta, a ten jej jmenuje do funkce. Tato funkce zaniká s výkonem mandátu konkrétního soudce. Asistent soudce funguje jako poradce či pomocník daného soudce.
Asistent soudce musí mít dokončené univerzitní právnické vzdělání a splňovat podmínku bezúhonnosti a českého státního občanství.
Pozice asistenta soudce jsou povinně zřizovány při Ústavním soudu, Nejvyšším soudu a Nejvyšším správním soudu, na ostatních soudech jsou též zřizovány, nikoli však povinně.Kdo je to Asistent soudce? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Asistent soudce? Lidé, profese

Uvedený text s definicí slova Asistent soudce můžete samozřejmě sdílet s ostatními na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Vzpomenete si na definici slova ICT? Pamatujete si definici pojmu Percepce? Vzpomněli byste si co znamená slovo Velký pátek? Vzpomněli byste si co znamená slovo Byreta?

Klíčová slova: odborný výraz, etymologie, heslo, pojem, formulace, vysvětlení, význam slova, informace, přesný význam, lexikon, slovo, profese, přesný výraz, wikipedie, definice, Asistent soudce

Pojem Asistent soudce je v kategorii Profese, ilustrační obrázek

Hledejte pojem Asistent soudce v následujících vyhledávačích

Vyhledat heslo Asistent soudce ve vyhledávači Yahoo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Asistent soudce ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Asistent soudce ve Wikipedii

Hledejte bez špehování slovo Asistent soudce ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Asistent soudce na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Asistent soudce například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Yahoo.com, v Google obrázcích nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Vysvětlení významu slova Asistent soudce, definice, vysvětlení pojmu

Nyní již víte Kdo je to Asistent soudce? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Asistent soudce? Definice pojmu Asistent soudce je v sekci Profese

Kategorie profese, potápěčka, asistent soudce, ilustrační obrázek

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme. Informace v textu mohou být zastaralé. Stránky jsou aktualizovány nepravidelně dle možností. Pokuste se též vyhledat informace pojem, slovo, termín, definici dejme tomu třeba v otevřené encyklopedii Wikipedia, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text. Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste hledání odborného pojmu Asistent soudce i v jiné kategorii než je sekce profese.