Kdo je to?
Kdo je to Regent? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Regent? Lidé, státní správa

Regent

Co znamená a jaký je význam slova Regent?

Regent bylo historické označení pro dočasného vládce v království. Regent byl potřeba v případě, kdy byl následník dědičného trůnu ještě nezletilý a příliš mladý na to, aby se ujal vlády, případně v situaci, kdy bylo potřeba nového panovníka teprve najít. Regentem mohl být někdo z příbuzných, někdy jako regentky vládly královny - vdovy, matky následovníka trůnu.Kdo je to Regent? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Regent? Lidé, státní správa

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s dalšími lidmi na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Znáte termín Poříz? Znáte pojem LSD? Vzpomenete si na definici slova Suchý cider? Vzpomenete si na definici slova Ergoterapie?

Klíčová slova: význam, heslo, vysvětlení, wikipedie, lexikon, wiki, termín, původ slova, státní správa, formulace, Regent, pojem, popis, státní správa, synonymum, slovo

Pojem Regent je v kategorii Státní správa, ilustrační obrázek

Více informací o slovu Regent doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Najít slovo Regent ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Regent ve Wikipedii

Najít heslo Regent na Google.cz

Vyhledat výraz Regent ve vyhledávači Yahoo

Hledat videa s názvem Regent na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Regent například ve ruském vyhledávači Yandex, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v metavyhledávači Info.com, v Microsoft Bing nebo v Google překladači.

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Regent

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo je to Regent? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Regent? Definice pojmu Regent se nachází v kategorii Státní správa

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Snažíme se, aby všechny informace byly správné, úplné a aktuální, ale někdy se může stát, že se objeví nějaká nepřesnost. Děkujeme za pochopení. Nemáme prostředky na pravidelnou aktualizace textů. Můžete též vyzkoušet hledat informace pojem, slovo, termín, výrazdejme tomu například ve známé Wikipedii, kde naleznete rozsáhlejší text. Jednotlivá slova můžou mít několik významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste hledání odborného pojmu Regent i v jiné kategorii než je sekce státní správa.

Znáte pojmy jako NFC, Ubuntu nebo Firmware?