Kdo je to?
Kdo byl Al-Chorezmí? Životopis Al-Chorezmí, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Kdo byl Al-Chorezmí?

Kdo byl Al-Chorezmí? Životopis, informace, biografie, věda

Al-Chorezmí, celým jménem Abú Abd Alláh Muhammad Ibn Músá Al-Chorezmí Abú Dža’far, byl perský astronom a matematik. Al-Chorezmí se pravděpodobně narodil v perském městě Chórezm (dnešní Chiva ve státě Uzbekistán). Některé prameny udávají místo narození Bagdád. Předpokládá se, že jeho rodnou řečí byla perština, nicméně svá díla psával v arabském jazyce.
Během života pobýval v Bagdádu na dvoře chalífy Al-Ma’múna, který pocházel z dynastie Abbás.
Al-Chorezmí napsal přibližně roku 825 aritmetický traktát Kitáb al-džám’a wa-l-tafríq bil-hisáb al-hindi. Tento traktát v roce 1145 přeložil Robert z Chesteru do latinského názvu Algorithmi de numero indorum, čímž se evropské země seznámily s pojednáním o čísle 0.
Dále začal pokládat algebru za samostatnou matematickou disciplínu. Popsal ji ve svém spise Hisáb al-džabr wa-l-muqábala. Slovo algebra pochází tedy z arabského výrazu al-džabr.
Al-Chórezmího jméno se latinsky přepisovalo jako Al-Gorizmí a následně jako Algoritmí. Tohle označení se později stalo základem pro matematický výraz algoritmus.
Je mu také připisován objev neznámé X. V jeho spise Al-džabr ua’l-muqábala popisoval neznámou jako aš-šaí (věc) a označil ji symbolem X.
Al-Chorezmí zemřel kolem roku 846.Kdo byl Al-Chorezmí? Životopis Al-Chorezmí, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Základní informace o osobě Al-Chorezmí

Národnost: perská
Datum narození: 8. století
Místo narození: Chiva, Uzbekistán
Datum úmrtí: 846

Líbí se stručný životopis s osobou Al-Chorezmí? Pak se podělte s vašimi přáteli na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Víte co je Adware? Víte co je Premisa? Rozumíte pojmu Kortikoidy? Vzpomněli byste si co označuje výraz Řecký jogurt?

Klíčová slova: nežijící, lexikon, věda, datum úmrtí, život, Al-Chorezmí, biografie, kdy se narodil Al-Chorezmí?, wiki, zajímavosti, narození, národnost, vysvětlení, věda, osobnosti, životopis

Pojem Al-Chorezmí je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Najít slovo Al-Chorezmí ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Al-Chorezmí na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Al-Chorezmí ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem Al-Chorezmí ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít termín Al-Chorezmí ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Al-Chorezmí například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikipedii nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr z náhodných odborných pojmů, osobností, hesel, termínů

Životopis, kdo je Al-Chorezmí? Stručná biografie

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku Kdo byl Al-Chorezmí? Kdy se narodil Al-Chorezmí? Kde se narodil Al-Chorezmí? Kdy zemřel Al-Chorezmí? Al-Chorezmí je v kategorii Věda

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Zkuste najít informace osobnost, osobu, člověka Al-Chorezmí třeba v projektu Wikipedia, kde naleznete podrobně vysvětlený popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Al-Chorezmí i v jiné kategorii než je věda.