Kdo je to?
Kdo byl Kosmas? Životopis Kosmas, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Kdo byl Kosmas?

Kdo byl Kosmas? Životopis, informace, biografie, literatura

Kosmas byl děkanem svatovítské kapituly, je autorem latinsky psané Kroniky české a také zakladatelem českého středověkého dějepisectví, protože na něj navázali další česky i latinsky píšící kronikáři.
Protože Kosmas žil v dávném středověku, o jeho životě víme jen to, co sám zmiňuje ve své kronice. Nevíme ani kde se narodil, ani kdy přesně (pochybnosti panují dokonce i kolem roku). Základní vzdělání prý získal na pražské katedrální škole, potom studoval v tehdy věhlasném Lutychu a pravděpodobně i na jiných evropských školách. Do českých zemí se vrátil okolo roku 1082 a získal místo jako duchovní v katedrálním chrámu. Kolem roku 1094 se oženil s Božetěchou, což bylo tehdy u světských duchovních běžné. Měl s ní syna Jindřicha, který se později stal také děkanem a poté i proboštem svatovítské kapituly. Vysvěcen na kněze byl roku 1099 v Ostřihomi. Děkanem svatovítské kapituly byl určitě již před rokem 1110 a byl jím až do své smrti.
Jediným dílem, které se nám po Kosmovi dochovalo, je Kronika česká (Chronica Boëmorum), latinsky psané dílo, které vznikalo v letech 1119 až 1125 (tedy do smrti autora). Je rozděleno do tří částí: první začíná v dávném pravěku a zachycuje první znění mýtů a legend až do nastolení Břetislava I., druhý díl pak obsahuje období do nastolení Břetislava II., a poslední, třetí díl obsahuje události do smrti Vladislava I. a nastoupení jeho bratra Soběslava na trůn (1125). Kosmas čerpal z pramenů jako třeba Epilogus Moraviae et Bohemiae, Privilegium Moraviensis ecclesiae, Světová kronika Regina z Prümu a různých domácích spisů. Události ze své doby čerpal přímo ze svého pozorování a pozorování politických dějů - přece jen se pohyboval v těsné blízkosti knížecího dvora a církevních kruhů.
Báje a legendy zpracovával podle ústního podání a chtěl je zachovat pro budoucí generace jako vzor a tradici. Čím více se blížil své době, tím spíše se věnoval především životu a činům českých knížat, snažil se vyzdvihnout jejich činy, které měly uhájit mír a hlavně uhájit vlastní zemi oproti zásahům zvenčí. Velmi cenné je Kosmovo vlastenectví.
Aby byla kronika čtivá, je potřeba ocenit, že Kosmas používal velmi živý jazyk, strhující vyprávění, fiktivní dialogy mezi postavami, výroky, biblická rčení a přirovnání, a dokonce i anekdoty. Proto má kronika hodnotu nejen zpravodajskou, ale i literární. A musíme dodat, že dodnes je významným pramenem i pro moderní historiky, ačkoliv ti samozřejmě znají limity takovéhoto díla.



Kdo byl Kosmas? Životopis Kosmas, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní informace o osobě Kosmas

Národnost: česká
Datum narození: asi 1045
Datum úmrtí: 21. 10. 1125

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je Kosmas? s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si na význam slova QOS? Vzpomenete si na definici slova Asociace? Víte co je Exacerbace? Vzpomněli byste si na význam slova Mrakodrap?

Klíčová slova: nežijící, život, wikipedie, literatura, osobnosti, kdy se narodil Kosmas?, datum narození, národnost, osobnost, literatura, životopis, Kosmas, biografie, kdo je Kosmas?, Kdy zemřel Kosmas, datum úmrtí

Pojem Kosmas je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Další možné informační zdroje

Zkusit najít heslo Kosmas ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kosmas ve Wikimedia Commons

Zkusit najít frázi Kosmas ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít Kosmas na Google.cz

Najít slovo Kosmas v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Dál můžete zkusit hledat slovo Kosmas například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Stručná biografie, resp. životopis osoby Kosmas

Právě nyní již víte Kdo byl Kosmas? Kdy se narodil Kosmas? Kdy zemřel Kosmas? Kosmas patří do sekce Literatura

Napsáno redaktory Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Doporučujeme vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Kosmas řekněme v projektu Wikipedia.cz, kde naleznete podrobně vysvětlený popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Kosmas i v jiné kategorii než je literatura.