Kdo je to?
Kdo je to Kmotřenec? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Kmotřenec? Lidé, vztahy

Kmotřenec

Jaký je význam slova Kmotřenec? Co to znamená?

Kmotřenec je osoba, kterou se kmotr zavázal chránit a pomáhat jí na cestě životem.
Kmotra si obvykle vybírají rodiče dítěte, často to bývá blízký rodinný přítel. V dřívějších dobách byl vztah mezi kmotrem/kmotrou a kmotřencem/kmotřenkou poměrně silný - předpokládalo se, že kmotr se o dítě postará, pokud jeho rodiče nebudou moci. Také plnil roli průvodce a rádce.
V křesťanství je poté kmotr ten, kdo doprovází dítě ke křtu. Zavazuje se dohlížet na další duchovní rozvoj dítěte a vést ho po cestě víry.
V minulosti považovala společnost vztah mezi kmotrem a kmotřencem za příbuzenský (i když nepokrevní).Kdo je to Kmotřenec? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Kmotřenec? Lidé, vztahy

Doporučujeme sdílet tento text s kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Vzpomněli byste si co znamená slovo Nejsvětější Trojice? Vzpomněli byste si co znamená slovo Ážio? Víte, co je to Světelné znečištění? Víte co je Yzop?

Klíčová slova: přesný výraz, lexikon, vztahy, přesný význam, wikipedie, význam, původ slova, pojem, termín, vysvětlení, definice, formulace, wiki, informace, význam pojmu, slovo

Pojem Kmotřenec je v kategorii Vztahy, ilustrační obrázek

Hledejte pojem Kmotřenec v následujících vyhledávačích

Vyhledat výraz Kmotřenec ve vyhledávači Qwant

Hledejte bez špehování slovo Kmotřenec ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Kmotřenec ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít Kmotřenec ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít slovo Kmotřenec ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Kmotřenec například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve fulltextu Yahoo.com nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Vysvětlení významu slova Kmotřenec, definice, vysvětlení pojmu

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo je to Kmotřenec? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Kmotřenec? Definice pojmu Kmotřenec patří do sekce Vztahy

Text vytvořen pro Superia.cz. Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Informace v textu mohou být zastaralé. Stránky jsou aktualizovány nepravidelně dle možností. Zkuste najít informace výraz, text, termín, pojem např. na stránkách Wikipedie, kde můžete najít nejspíše podrobnější text. Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Vztahy).