Kdo je to?
Kdo je to Árijec? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Árijec? Lidé, národnost

Árijec

Jaký je význam slova Árijec? Co to znamená?

Árijec je označení pro příslušníka indoíránských kmenů, které začaly zhruba ve druhém tisíciletí před naším letopočtem osidlovat asijské oblasti, především území dnešní Indie.
19. a 20. století však přineslo nové vnímání tohoto výrazu. V 19. století se rozšířila filozofická teorie zabývající se árijskou rasou, která měla být jak fyzickými, tak rozumovými a psychologickými atributy nadřazena ostatním rasám. Své zastánce měla ve většině zemích Evropy, nicméně do extrému byla dotažena ve 20. století v nacistickém Německu. Termín árijská rasa zde byl takřka ztotožněn s germánským původem. Teorie árijské rasy se tak stala součástí totalitní ideologie a stála v pozadí perzekuce lidí, kteří byli jiného etnického původu, především židovského obyvatelstva, ale i romského či slovanského.Kdo je to Árijec? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Árijec? Lidé, národnost

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy, přáteli a partnery na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Znáte pojem Zdravá škola? Pamatujete si definici pojmu Sestina? Pamatujete si definici pojmu Automotive? Vzpomněli byste si co znamená slovo Rozešívačka?

Klíčová slova: význam slova, synonymum, vysvětlení, přesný výraz, heslo, lexikon, formulace, popis, národnost, odborný výraz, přesný výraz, slovo, Árijec, přesný význam, termín, Árijec

Pojem Árijec je v kategorii Národnost, ilustrační obrázek

Další informační zdroje o slovu Árijec

Najít pojem Árijec ve Wikipedii

Najít slovo Árijec ve vyhledávači Yahoo

Hledat pojem Árijec ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít Árijec na Google obrázcích

Zkusit najít Árijec na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Árijec například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v metavyhledávači Info.com nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná hesla, osobnosti, odborné termíny, pojmy, slova

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Árijec

Právě jste zjistili Kdo je to Árijec? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Árijec? Definice pojmu Árijec je v sekci Národnost

Kategorie národnost, australanka, Árijec, ilustrační obrázek

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Chyby vyhrazeny. Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Doporučujeme zkusit nalézt informace pojem, slovo, termín, definici třeba v projektu Wikipedie, kde můžete najít o mnoho podrobnější text. Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Národnost.