Kdo je to?
Kdo je to Árijec? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Árijec? Lidé, národnost

Kdo je to Árijec?

Co znamená a jaký je význam slova Árijec?

Árijec je označení pro příslušníka indoíránských kmenů, které začaly zhruba ve druhém tisíciletí před naším letopočtem osidlovat asijské oblasti, především území dnešní Indie.
19. a 20. století však přineslo nové vnímání tohoto výrazu. V 19. století se rozšířila filozofická teorie zabývající se árijskou rasou, která měla být jak fyzickými, tak rozumovými a psychologickými atributy nadřazena ostatním rasám. Své zastánce měla ve většině zemích Evropy, nicméně do extrému byla dotažena ve 20. století v nacistickém Německu. Termín árijská rasa zde byl takřka ztotožněn s germánským původem. Teorie árijské rasy se tak stala součástí totalitní ideologie a stála v pozadí perzekuce lidí, kteří byli jiného etnického původu, především židovského obyvatelstva, ale i romského či slovanského.Kdo je to Árijec? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Árijec? Lidé, národnost

Definici slova Árijec můžete sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Znáte pojem Australská hypotéka? Znáte definici termínu Ústenka? Pamatujete si definici pojmu Devalvace? Pamatujete si definici pojmu Yzop?

Klíčová slova: wiki, lexikon, slovo, odborný výraz, vysvětlení, přesný význam, wikipedie, popis, synonymum, původ slova, termín, přesný výraz, národnost, Árijec, informace, co znamená

Pojem Árijec je v kategorii Národnost, ilustrační obrázek

Jiné zdroje informací o výrazu Árijec

Hledat pojem Árijec na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Árijec ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Árijec ve Wikipedii

Vyhledat pojem Árijec ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Árijec ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Árijec například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Co znamená Árijec? Definice pojmu, význam a vysvětlení slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku Kdo je to Árijec? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Árijec? Definice pojmu Árijec je v kategorii Národnost

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme.Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Zkuste hledat informace výraz, heslo, pojem, termín, text, slovo kupříkladu v internetové encyklopedii Wikipedia, kde naleznete nejspíš podrobnější text. Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v národnost.