Kdo je to?
Kdo je to Extremista? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Extremista? Lidé, politika

Extremista

Jaký je význam slova Extremista? Co to znamená?

Extremista je člověk, který vyznává ideologii, víru nebo názory, která stojí proti ústavním a zákonným principům a také proti standardům běžné společnosti. Obvykle je extremista motivován rasovou, náboženskou, sociální nebo národnostní nenávistí. Také se projevuje agresivním chováním - ať už ve verbální nebo fyzické rovině.
Extremismus je široký pojem, který zahrnuje projevy fanatismu, radikalismu, rasismu či xenofobie; spadá sem i terorismus. Motivace k extrémistickému chování mohou být různé. Na začátku může být sociální a finanční nespokojenost, která vede k odporu vůči většinové společnosti. Extremismus bývá zaviněn propagandou ve prospěch nějaké politické ideologie nebo náboženství. K extremismu může vést i snaha prosadit změnu ve společenském uspořádání nebo jiné politické směřování státu.
Extremisté a organizované extremistické skupiny jsou ve většině zemí pod drobnohledem policejních orgánů, protože jsou považováni za ohrožení společnosti a státu.Kdo je to Extremista? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Extremista? Lidé, politika

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi známými a kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Znáte definici termínu Nepotismus? Znáte pojem Svobodné zednářství? Vzpomněli byste si co označuje výraz Akvarel? Vzpomenete si na definici slova Kalolis?

Klíčová slova: původ slova, informace, přesný význam, význam pojmu, co znamená, wikipedie, politika, vysvětlení, odborný výraz, pojem, etymologie, termín, formulace, heslo, Extremista, synonymum

Pojem Extremista je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit najít heslo Extremista ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Extremista v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Zkusit najít pojem Extremista na Google obrázcích

Hledat slovo Extremista ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Extremista ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Extremista například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Extremista

Právě jste zjistili Kdo je to Extremista? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Extremista? Definice pojmu Extremista se nachází v kategorii Politika

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Neručíme za pravdivost poskytovaných informací. Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Pokuste se vyhledat informace výraz, slovo, definici, termín kupř. v české Wikipedii, kde můžete najít komplexní popis. Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než politika).