Kdo je to?
Kdo je to Keramik? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Keramik? Lidé, profese

Keramik

Co znamená a jaký je význam slova Keramik?

Keramik je osoba, která vyrábí výrobky z keramiky, případně z porcelánu.
Keramika je vyrobena ze směsi hlíny a jílu, vytvarována v požadovaný tvar a následně vypálena, může být též zdobena. Toto je práce keramika/keramičky, který musí umět pracovat se základní hmotou, ovládat hrnčířský kruh či modernější stroje na výrobu keramiky, techniky zdobení a také vypalování.
Obor umělecký keramik lze vystudovat, často však k této práci stačí absolvování k tomu určených kurzů nebo samostudium a samostatné získávání zkušeností. Keramici/keramičky mohou být jak zaměstnanci většího podniku, tak osoby samostatně výdělečně činné, které se prodejem keramických výrobků živí nebo si touto činností přivydělávají.Kdo je to Keramik? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Keramik? Lidé, profese

Definici slova Keramik můžete sdílet s rodinou a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Pamatujete si definici pojmu Dodejka? Znáte termín Sborovna? Znáte termín Burka? Víte, co je to Mokřad?

Klíčová slova: přesný výraz, wikipedie, formulace, původ slova, synonymum, informace, wiki, pojem, definice, profese, význam pojmu, etymologie, Keramik, lexikon, přesný význam, Keramik

Pojem Keramik je v kategorii Profese, ilustrační obrázek

Více informací o pojmu Keramik lze najít v následujících zdrojích

Vyhledat výraz Keramik ve vyhledávači Qwant

Najít heslo Keramik na Google.cz

Hledat videa s názvem Keramik na Youtube

Najít slovo Keramik ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Keramik na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Keramik například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Yahoo.com, v Google obrázcích nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučujeme tyto osobnosti, pojmy, výrazy a termíny

Co znamená Keramik? Definice pojmu, význam a vysvětlení slova

Teď už víte Kdo je to Keramik? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Keramik? Definice pojmu Keramik je v kategorii Profese

Napsáno redaktory Superia.cz. Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Můžete též vyzkoušet hledat informace výraz, heslo, pojem, termín, text, slovo dejme tomu například v české verzi Wikipedia.cz, kde naleznete nejspíše mnohem podrobnější text. Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Radíme vám proto hledat slovo Keramik i v jiné části webu než je kategorie profese.