Kdo je to?
Kdo je to Stavbyvedoucí? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Stavbyvedoucí? Lidé, profese

Kdo je to Stavbyvedoucí?

Jaký je význam slova Stavbyvedoucí? Co to znamená?

Stavbyvedoucí je pracovník, který v souladu s projektovou dokumentací řídí větší stavby. Ve své práci postupuje podle platných rozhodnutí stavebního úřadu a legislativních opatření. Organizuje práci a provoz na staveništi, vydává příkazy podřízeným pracovníkům. Zajišťuje soulad práce jednotlivých pracovních skupin s možnostmi dodavatelů a externích firem.
Stavbyvedoucí dodržuje ekonomické parametry, pracovní postupy, technologii a bezpečnost práce. Eviduje postup prací a případné vícepráce, konzultuje s investory a stavebním dozorem a připravuje fakturační podklady.Kdo je to Stavbyvedoucí? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Stavbyvedoucí? Lidé, profese

Definici slova Stavbyvedoucí můžete sdílet s vašimi přáteli prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Víte co je Hypoteční úvěr? Víte, co je to Hybridní válka? Rozumíte pojmu Kumys? Rozumíte pojmu Praganda?

Klíčová slova: význam pojmu, Stavbyvedoucí, co znamená, slovo, Stavbyvedoucí, definice, význam, vysvětlení, termín, profese, formulace, přesný význam, popis, informace, heslo, přesný výraz

Pojem Stavbyvedoucí je v kategorii Profese, ilustrační obrázek

Další zdroje informací

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Stavbyvedoucí ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Stavbyvedoucí na Google.cz

Hledat slovo Stavbyvedoucí na Google obrázcích

Hledat termín Stavbyvedoucí ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Stavbyvedoucí na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Stavbyvedoucí například v Microsoft Bing, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikislovníku, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Doporučujeme tyto osobnosti, pojmy, výrazy a termíny

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Stavbyvedoucí

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo je to Stavbyvedoucí? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Stavbyvedoucí? Definice pojmu Stavbyvedoucí se nachází v sekci Profese

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Neručíme za eventuální chyby v textech. Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Pokuste se vyhledat výraz, termín, heslo, výraz třeba na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít o mnoho podrobnější text. Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Stavbyvedoucí v jiné sekci než profese.