Kdo je to?
Kdo je to Agresor? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Agresor? Lidé, psychologie

Kdo je to Agresor?

Jaký je význam slova Agresor? Co to znamená?

Agresor je člověk, který vyvolává násilné konflikty a terorizuje své okolí.
Za nebezpečnou agresi považujeme takovou, která je fyzická a využívá násilí. Nicméně agrese může být i verbální, kdy agresor oběti nadává a vyhrožuje - i takové jednání však může vzbuzovat obavy a pocit ohrožení.
Agresivní chování není v lidské společnosti obvykle tolerováno a bývá postihováno zákonem.
Agrese může být cílená - její snahou je dosáhnout určitého výsledku. Může být ale také způsobena psychickou poruchou, naučeným chováním z rodinného prostředí, vlivem návykových látek a mnoha dalšími podněty. Chronické agresivní jednání se často řeší terapeutickými postupy, případně medikací.
Slovo agrese pochází z latiny a znamená útok.Kdo je to Agresor? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Agresor? Lidé, psychologie

Doporučujeme sdílet tento text s dalšími osobami na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Rozumíte pojmu Kánoe? Znáte pojem Zvratné zájmeno? Znáte definici termínu Copyright? Vzpomenete si na definici slova Fosilie?

Klíčová slova: přesný význam, formulace, wikipedie, pojem, popis, odborný výraz, lexikon, heslo, přesný výraz, etymologie, wiki, význam pojmu, původ slova, přesný výraz, slovo, psychologie

Pojem Agresor je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Další možné informační zdroje

Zkusit najít Agresor ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo Agresor ve Wikislovníku

Najít heslo Agresor v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Hledejte bez špehování slovo Agresor ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Agresor ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Agresor například ve videích na Youtube, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Vysvětlení významu slova Agresor, definice, vysvětlení pojmu

Teď už znáte odpověď na otázku Kdo je to Agresor? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Agresor? Definice pojmu Agresor patří do sekce Psychologie

Napsáno redaktory Superia.cz. Možnost chyb vyhrazena. Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Můžete též zkusit najít informace výraz, text, termín, pojem řekněme například ve Wikipedii, kde můžete najít o mnoho podrobnější text. Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci psychologie.