Kdo je to?
Kdo je to Matikář? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Matikář? Lidé, Školství

Matikář

Jaký je význam slova Matikář? Co to znamená?

Matikář je označení pro učitele matematiky, tedy pedagoga, který učí předmět matematika na základních a středních školách.
Učitelé matematiky učí jeden ze základních předmětů vyučovaných na českých základních a středních školách, a tím je matematika. Výuka matematiky na základních školách zahrnuje početní operace od těch jednoduchých až po složité, geometrii, práci s prostorem, měrnými jednotkami apod. Výuka matematiky by měla podporovat logické a komplexní myšlení.
Matematika je u nás jedním z maturitních předmětů. Její úspěšné absolvování je obvykle základem pro úspěšné navázání ve vysokoškolském studiu technických oborů.
Pedagogové vyučující matematiku u nás musí mít vysokoškolské vzdělání; obvykle jde o pedagogické vzdělání se zaměřením na matematiku.Kdo je to Matikář? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Matikář? Lidé, Školství

Budeme rádi, pokud budete definici slova Matikář sdílet s vašimi známými a kamarády na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Znáte definici termínu Twerk? Znáte termín Ekosystém? Vzpomněli byste si co označuje výraz Prvopis? Víte, co je to Okopanina?

Klíčová slova: termín, slovo, odborný výraz, informace, Školství, význam slova, přesný význam, pojem, Matikář, definice, význam pojmu, co znamená, lexikon, wiki, etymologie, Matikář

Pojem Matikář je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Hledat heslo Matikář ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Matikář na Youtube

Vyhledat termín Matikář ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Matikář na Google.cz

Zkusit najít pojem Matikář ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Matikář například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v projektu slovnik.cz, ve Wikipedii, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Matikář

Právě jste zjistili Kdo je to Matikář? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Matikář? Definice pojmu Matikář patří do sekce Školství

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací a mohou se v nich objevovat faktické chyby. Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Doporučujeme zkusit nalézt informace výraz, text, termín, pojem například v české Wikipedii, kde můžete najít delší text. Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste hledat odborný výraz Matikář i v jiné sekci než je kategorie Školství.