Kdo je to?
Kdo byl Svatý Florián? Životopis Svatý Florián, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Kdo byl Svatý Florián?

Kdo byl Svatý Florián? Životopis, informace, biografie, křesťanství

Svatý Florián byl mučedník a katolický světec, který byl prohlášen za svatého. Florián se narodil poblíž dnešního rakouského města Linec. V té době patřilo okolí města Linec římské provincii s názvem Noricum, která se za římského císaře Diokleciána připojila k provincii Panonie. Florián působil jako důstojník v římské armádě v místním římském táboře Lauriacum. Místodržitel císaře Aquilinus nechal povraždit spoustu místních křesťanů, mezi kterými byli i Floriánovi vojáci. Florián se to dozvěděl a šel těmto křesťanům na pomoc. Bohužel byl zajat, vyslýchán, týrán a nucen zapřít učení Ježíše Krista. To však Florián neučinil a dne 4. 5. 304 byl katem popraven. Bylo mu kolem 50 let.
Po popravě byl vhozen do řeky Enže u římského tábora Lauriacum (dnešní Lorch v Rakousku). Pohřeb se konal na místě, kde dnes stojí městys pojmenované po něm - Sankt Florian, kde byl o 200 let později postaven augustiniánský klášter.
V 11. století byla část ostatků převezena do Říma, do Krakova, do Prahy, Olomouce a dalších míst.
Svatý Florián je patronem hasičů, kominíků, pekařů a hutníků. Jeho sochy jsou stavěny proto, aby chránily obyvatele před požáry. Na obrazech je často zobrazen při hašení ohně.Kdo byl Svatý Florián? Životopis Svatý Florián, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Základní informace o osobě Svatý Florián

Národnost: rakouská
Datum narození: kolem roku 250
Místo narození: Linec, Rakousko
Datum úmrtí: 4. 5. 304

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je Svatý Florián? s vašimi přáteli na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Pamatujete si definici pojmu Blue Lagoon? Víte, co je to Literatura faktu? Znáte termín Barmský box? Rozumíte pojmu Narážecí nástroj?

Klíčová slova: životopis, národnost, osobnosti, biografie, Svatý Florián, kdy se narodil Svatý Florián?, kde se narodil Svatý Florián?, zajímavosti, život, místo narození, lexikon, informace, datum narození, Kdy zemřel Svatý Florián, národnost, kdo je Svatý Florián?

Pojem Svatý Florián je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Jiné informační zdroje o frázi Svatý Florián

Hledat heslo Svatý Florián ve Wikislovníku

Zkusit najít frázi Svatý Florián na Google obrázcích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Svatý Florián ve Wikimedia Commons

Vyhledat heslo Svatý Florián ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít slovo Svatý Florián ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Svatý Florián například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Yahoo.com, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Stručná biografie, resp. životopis osoby Svatý Florián

Právě nyní již víte Kdo byl Svatý Florián? Kdy se narodil Svatý Florián? Kde se narodil Svatý Florián? Kdy zemřel Svatý Florián? Svatý Florián je v sekci Křesťanství

Text napsán pro Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. Vyzkoušejte nalézt informace osobnost, osobu, člověka Svatý Florián řekněme v projektu Wikipedia.cz, kde naleznete podrobně vysvětlený popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Svatý Florián i v jiné kategorii než je křesťanství.