Kdo je to?
Kdo je to Radegast? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Radegast? Lidé, mytologie

Kdo je to Radegast?

Jaký je význam slova Radegast? Co to znamená?

Radegast byl jedním ze starých slovanských božstev. Přičítají se mu tituly jako bůh hojnosti, dobré úrody, ale také ohně či slunce a někdy války či vítězství. Také je to bůh pohostinnosti, k čemuž odkazuje jeho jméno znamenající, že je rád hostem. Jeho uctívání je spojeno s Ratary, což byl kmen Polabským Slovanů (usídlených mezi řekami Labem, Sálou a Odrou).
Název beskydské hory Radhošť odkazuje k tomuto slovanskému bohu. To je důvod, proč zde byla v 1. polovině 20. století vztyčena jeho socha. Sochař Albín Polášek dal Radegastovi zvířecí rysy a jako atribut roh hojnosti.Kdo je to Radegast? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Radegast? Lidé, mytologie

Sdílejte tuto stránku se slovem Radegast s ostatnímina sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si na význam slova Fata morgana? Znáte termín Korupce? Víte co je Elektromagnetická indukce? Víte, co je to Ocílka?

Klíčová slova: wikipedie, přesný význam, formulace, vysvětlení, mytologie, definice, pojem, termín, Radegast, přesný výraz, co znamená, etymologie, slovo, lexikon, přesný výraz, odborný výraz

Pojem Radegast je v kategorii Mytologie, ilustrační obrázek

Jiné informační zdroje o frázi Radegast

Najít pojem Radegast ve fulltextu Seznam.cz

Hledejte bez špehování slovo Radegast ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Radegast ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Radegast v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Hledat výraz Radegast ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Radegast například ve Wikipedii, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v evropském vyhledávači Qwant, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Často hledané pojmy, osobnosti, výrazy, odborné termíny a slova

Vysvětlení významu slova Radegast, definice, vysvětlení pojmu

Teď už znáte odpověď na otázku Kdo je to Radegast? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Radegast? Definice pojmu Radegast je v kategorii Mytologie

Text napsán pro Superia.cz. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. Čerstvé informace hledejte pojem, text, definici, např. v otevřené encyklopedii Wikipedia, kde můžete najít podrobnější text. Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Radegast i v jiné kategorii než v mytologie.