Kdo je to?
Kdo byl Joseph Fourier? Životopis Joseph Fourier, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Joseph Fourier

Kdo byl Joseph Fourier? Životopis, informace, biografie, věda

Jean Baptiste Joseph Fourier byl francouzský fyzik, matematik a objevitel skleníkového efektu Fourierova zákonu. Fourier se narodil ve francouzském městě Auxerre do rodiny krejčího. Jean přišel o své rodiče ve věku pouhých 9 let. Následně navštěvoval vojenskou školu a později se stal armádním učitelem matematiky.
V rodném Auxerre poté přednášel na místní škole matematiku, ale roku 1795 se přestěhoval do Paříže, kde působil na École normale supérieure. Tato škola měla za úkol připravit budoucí učitele. Školu záhy zavřeli. Nicméně Fourier dal o sobě vědět svým matematickým talentem a zaujal významné matematiky té doby jako Lagrange, Laplace nebo Monge. Díky tomu získal práci na École polytechnique, kde působil v letech 1795-1798. Roku 1798 byl vybrán, aby se zúčastnil Napoleonova tažení do Egypta. V Egyptě se stal správcem Egyptského institutu, se kterým se účastnil archeologických expedic. Po třech letech se vrátil do Francie a chtěl se stát profesorem na École Polytechnique. Byl však Napoleonem jmenován prefektem ve francouzském Grenoblu.
V Grenoblu se Fourier zabýval pokusy šířením tepla a v roce 1807 se ve Francouzském institutu přednesl přednášku O šíření tepla v pevných látkách.
Fourier se stal roku 1810 zakladatelem univerzity, kterou následně vedl jako rektor. Po 6 letech se nastěhoval do Paříže, kde se v roce 1817 připojil k Francouzské akademii věd. O 5 let se dostal na pozici tajemníka celé instituce (1822). Ve stejném roce vydal spis Analytická teorie tepla, ve které zmínil rovnici vedení tepla (Fourierův zákon). O 2 roky později objevil tzv. skleníkový efekt (1824).
V roce 1823 obdržel členství britské Královské společnosti a v roce 1826 také členství Královské švédské akademie věd. Je po něm pojmenovaná univerzita v Grenoblu. Patří mezi 72 významných Francouzů, kteří jsou zapsáni na Eiffelově věži.
Joseph Fourier zemřel v roce 1830 ve věku 62 let.Kdo byl Joseph Fourier? Životopis Joseph Fourier, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Základní údaje o osobě Joseph Fourier

Národnost: francouzská
Datum narození: 21. 3. 1768
Místo narození: Auxerre, Francie
Datum úmrtí: 16. 5. 1830

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Joseph Fourier s jinými lidmina svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Vzpomněli byste si co označuje výraz Swag? Víte co je Zlatý řez? Znáte pojem Ohnisková vzdálenost? Vzpomněli byste si co označuje výraz Konzervatismus?

Klíčová slova: místo narození, kdo to je, vysvětlení, datum narození, život, kde se narodil Joseph Fourier?, kdo je Joseph Fourier?, datum úmrtí, národnost, osobnost, narození, osobnosti, věda, Joseph Fourier, životopis, věda

Pojem Joseph Fourier je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Hledejte pojem Joseph Fourier v následujících vyhledávačích

Zkusit najít slovo Joseph Fourier ve Wikipedii

Vyhledat slovo Joseph Fourier v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Najít výraz Joseph Fourier ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Joseph Fourier na Google obrázcích

Vyhledat výraz Joseph Fourier ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Joseph Fourier například ve fulltextu Yahoo.com, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr osobností, odborných pojmů, termínů a slov

Stručná biografie, resp. životopis osoby Joseph Fourier

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Joseph Fourier? Kdy se narodil Joseph Fourier? Kde se narodil Joseph Fourier? Kdy zemřel Joseph Fourier? Joseph Fourier je v kategorii Věda

Napsáno redaktory Superia.cz. Uvedené texty jsou poskytovány bez záruky. Mohou obsahovat faktické, resp. pravopisné chyby za něž se předem omlouváme. Informace v textu mohou být zastaralé. Stránky jsou aktualizovány nepravidelně dle možností. Pokuste se též vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Joseph Fourier řekněme například v projektu Wikipedia, kde můžete najít podrobný popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Joseph Fourier i v jiné kategorii než je věda.