Kdo je to?
Kdo je to, byl Antisemita? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Antisemita? Lidé, vlastnosti

Kdo je to Antisemita?

Jaký je význam slova Antisemita? Co to znamená?

Antisemita je zastánce odporu, nepřátelského postoje a předpojatosti vůči židům – bez ohledu na to, zda se jedná o zástupce judaistické víry, příslušníky rasy nebo etnika. Antisemita je xenofob, který své názory a pocity vyjadřuje různě – může se jednat o osobní nenávist, která však vede až k násilným projevům, mnohdy organizovaným a skupinovým. Odstrašujícím příkladem násilného projevu je nacizmus v hitlerovském pojetí, který vedl ke genocidě.
Náboženští antisemité vycházejí z rozporů mezi judaismem a ostatními náboženstvími. Pronásledují všechny židy bez ohledu na to, zda židovské náboženství vyznávají, často velmi násilným způsobem. Ve středověku byly dokonce vydány zákony zakazující židovskou víru a židé byli vyháněni. V době osvícenství se antisemité soustředili především na základě idejí o vývoji ras, kdy byli židé považováni za rasu nižší. Současní antisemité jsou většinou extrémisticky zaměřeni a vybírají se některé z prvků antisionizmu.Kdo je to, byl Antisemita? Vysvětlení, význam, co znamená slovo Antisemita? Lidé, vlastnosti

Sdílejte tuto stránku se slovem Antisemita s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu      Sdílet na Redditu       Sdílet na Twitteru  

Vzpomněli byste si co označuje výraz Ramadán? Vzpomněli byste si co znamená slovo Acidofilní mléko? Znáte pojem SSHD disk? Víte co je Bjetin?

Klíčová slova: wiki, termín, popis, vysvětlení, popis, slovo, informace, co znamená, vlastnosti, význam pojmu, heslo, pojem, synonymum, Antisemita, definice, přesný význam

Pojem Antisemita je v kategorii Vlastnosti, ilustrační obrázek

Linky na jiné informační zdroje

Hledat termín Antisemita ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Antisemita ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Antisemita ve Wikipedii

Najít heslo Antisemita ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Antisemita například v Microsoft Bing, v Lingea slovnících, ve Wikislovníku, ve videích na Youtube nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučené pojmy, slova, osobnosti, odborné termíny a výrazy

Co znamená Antisemita? Definice pojmu, význam a vysvětlení slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku: Kdo je to Antisemita? Kdo to byl Antisemita? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Antisemita? Definice pojmu Antisemita je v sekci vlastnosti. Text vytvořen pro server Superia.cz Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Můžete též zkusit najít pojem, definici, text, výraz dejme tomu třeba v populární Wikipedii, kde naleznete podrobný text. Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle různých oborů. Můžete se proto pokusit najít heslo Antisemita i v jiné sekci než v vlastnosti.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.