Kdo je to?
Kdo byl Dante Alighieri? Životopis Dante Alighieri, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Dante Alighieri

Kdo byl Dante Alighieri? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Dante Alighieri byl italský básník, jazykovědec, politický filozof a dočasně i politik. Dnes ho považujeme za předchůdce renesance a tvůrce spisovného italského jazyka (o kterém pojednával jak teoreticky, tak jej utvořil prakticky ve svých literárních dílech).
Dante se narodil rodičům Alighierimu di Bellincione a Belle degli Abati a o jeho dětství se nedochovalo příliš mnoho zpráv. Jako mladý muž studoval nejprve na jedné řádové škole ve Florencii, poté pravděpodobně na univerzitě v Bologni (nemáme však žádné důkazy o složených zkouškách a titulu), v pozdějším věku studoval ještě na univerzitě v Paříži a v Padově. I když některé jeho studijní počiny jsou nejisté, víme určitě, že za celý život dosáhl opravdu enormního vzdělání, zejména v jazykovědě, antické literatuře a antice vůbec, politice, právu a filozofii.
Jeho osobní život byl předurčen již v 11 letech, kdy byl zasnouben s Gemmou di Donati, s níž se také v dospělosti oženil a měli spolu (nejméně) čtyři děti.
Dante se také účastnil politického života ve Florencii, což jej stálo vyhnanství tehdy, když se postavil ve sporu proti papeži. Pobýval pak na různých místech Itálie, nejčastěji v Ravenně, kde s ním žili i jeho synové a dcera. Když se Dante nakazil malárií, jeho děti se o něj starali až do jeho smrti. Zemřel tedy v Ravenně, ale až o téměř 100 let později mu zde byl vystavěn pomník, v 18. století pak byla nad hrobem zbudována kaplička.
Svá slavná díla básník napsal nebo dokončil až právě ve vyhnanství, kdy měl na psaní dost času. Jeho nejslavnějším literárním dílem je bezesporu Božská komedie, psal ji téměř 20 let. Jedná se o rozsáhlý básnický epos, který je rozdělen do 3 částí: Peklo, Očistec a Ráj. Celé dílo je alegorickým vyjádřením vesmíru té doby, tedy tak, jak jej viděl např. Tomáš Akvinský. Epos je také plný filozofických a historických narážek a symbolů, ale kromě toho je psáno jazykem, který se později stal základem spisovné italštiny. Právě tímto dílem byli ovlivněni všichni jeho následovníci, například John Milton nebo náš učitel národů Jan Ámos Komenský.
Z dalších děl si zaslouží zmínit zejména díla odborná: De vulgari eloquentia (do češtiny překládáno jako O rodném jazyce) je latinský spis o italštině, její historii a vývoji. Dalším dílem je politická De monarchia (do češtiny obvykle překládáno jako O jediné vládě nebo O světovládě), rovněž latinsky psaná, třídílná kniha o uspořádání světa za vlády Jindřicha Lucemburského, obsahuje zejména kritiku vládnoucích složek. Proto také byla zapsána na Index zakázaných knih, který vydávala katolická církev, a v tomto seznamu se udržela až do roku 1892 (tedy skoro stejně dlouho jako Boccacciův Dekameron).
Ačkoliv žil Dante poslední roky svého života ve vyhnanství a jedna z jeho knih se ocitla na seznamu zakázaných knih, přesto dokázal již ve své době a v dobách následujících oslovit mnoho čtenářů a myslitelů. Dnes je pokládán za jednoho z největších italských předrenesančních spisovatelů.Kdo byl Dante Alighieri? Životopis Dante Alighieri, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní údaje o osobě Dante Alighieri

Národnost: italská
Datum narození: květen 1265
Místo narození: Florencie
Datum úmrtí: 13. - 14. září 1321

Zaujala vás biografie osobnosti Dante Alighieri? Potom se podělte s blízkými na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si na význam slova Svrab? Víte co je Epizoda? Víte co je ČNB? Vzpomněli byste si co označuje výraz Tabata?

Klíčová slova: Dante Alighieri, nežijící, osobnosti, literatura, životopis, datum narození, lexikon, národnost, kdy se narodil Dante Alighieri?, život, literatura, vysvětlení, wiki, místo narození, zajímavosti, datum úmrtí

Pojem Dante Alighieri je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Pro více informací o heslu Dante Alighieri zkuste navštívit tyto odkazy

Hledejte bez špehování slovo Dante Alighieri ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít slovo Dante Alighieri ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Dante Alighieri na Google obrázcích

Hledat termín Dante Alighieri ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít frázi Dante Alighieri ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Dante Alighieri například ve Wikipedii, v Google překladači, v Google obrázcích, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborné termíny, výrazy, pojmy, osobnosti

Stručná biografie, resp. životopis osoby Dante Alighieri

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Dante Alighieri? Kdy se narodil Dante Alighieri? Kde se narodil Dante Alighieri? Kdy zemřel Dante Alighieri? Dante Alighieri patří do kategorie Literatura

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Snažili jsme se kontrolovat a ověřovat texty a informace. Přesto se mohlo stát, že je zde nepřesný údaj nebo chyba. Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. Zkuste též najít informace osobnost, osobu, člověka Dante Alighieri řekněme v internetové Wikipedii, kde můžete najít delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Dante Alighieri i v jiné kategorii než je literatura.