Kdo je to?
Kdo je to Diletant? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Diletant? Lidé, vlastnosti

Kdo je to Diletant?

Jaký je význam slova Diletant? Co to znamená?

Diletant označuje jedince, který má pouze povrchní znalosti v určitém oboru. Tento člověk se sice o danou problematiku zajímá, nemá však potřebné vědomosti, není odborník. Diletant bývá často označován i jako nedouk. V lidové mluvě se lze setkat také s výrazem neumětel.
Původně se slovo diletant používalo pro člověka zaujatého uměleckou tvorbou. V estetické oblasti se může jednat o amatéra či člověka, pro kterého je umění koníčkem, nedokáže se však o něj hlouběji zajímat, protože k tomu nemá dostatečné vzdělání ani znalosti. Někdy je toto označení používáno i v hanlivém slova smyslu.Kdo je to Diletant? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Diletant? Lidé, vlastnosti

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s jinými lidmi na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Vzpomněli byste si co označuje výraz Poezie? Znáte definici termínu Karanténa? Znáte pojem Fukar? Pamatujete si definici pojmu Akcelerometr?

Klíčová slova: heslo, význam, původ slova, význam pojmu, definice, Diletant, wiki, vlastnosti, popis, Diletant, přesný výraz, vysvětlení, význam slova, lexikon, pojem, přesný výraz

Pojem Diletant je v kategorii Vlastnosti, ilustrační obrázek

Více informací o slovu Diletant doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Najít výraz Diletant ve fulltextu Seznam.cz

Najít pojem Diletant na Google obrázcích

Zkusit najít slovo Diletant ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít pojem Diletant na Google.cz

Najít termín Diletant ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Diletant například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v projektu slovnik.cz, ve Wikipedii, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Diletant

Právě jste zjistili Kdo je to Diletant? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Diletant? Definice pojmu Diletant se nachází v kategorii Vlastnosti

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Naše stránky mají pouze informativní charakter, neručíme za tiskové chyby. Nemáme prostředky na pravidelnou aktualizace textů. Můžete také vyzkoušet hledat informace výraz, slovo, definici, termín řekněme třeba v projektu Wikipedia, kde můžete najít nejspíše podrobnější text. Berte prosím v úvahu, že stejná slova mohou mít více významů v různých oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Diletant i v jiné kategorii než v vlastnosti.

Znáte pojmy jako NFC, Ubuntu nebo Firmware?