Kdo je to?
Kdo byl Galén? Životopis Galén, osobnosti, slavný člověk z kategorie lékařství

Kdo byl Galén?

Kdo byl Galén? Životopis, informace, biografie, lékařství

Galén, známý také jako Galén z Pergamonu, byl řecký lékař a filozof, který žil v letech přibližně 129 n. l. až 216 n. l. Byl jednou z nejvýznamnějších lékařských osobností starověkého světa a jeho dílo mělo zásadní vliv na vývoj medicíny.
Galén se narodil v v Pergamu ve starobylé Mýsii, což je území dnešního Turecka. Jeho otec byl bohatý stavitel a Galén tak mohl vystudovat medicínu v Alexandrii, Smyrně a Korintu. V egyptské Alexandrii se seznámil s učením Hippokrata, zakladatele moderní medicíny. Po studiích se vrátil do rodného města, kde pečoval o zraněné gladiátory. Později se přestěhoval do Říma, kde se stal osobním lékařem několika císařů, včetně Marka Aurelia. Zbytek života strávil na císařském dvoře, věnoval se studiu, experimentům a také přednášel. Podílel se na péči o pacienty postižené antoinovským morem, část jeho zápisků ale shořela při požáru.
Galénova práce byla založena na přesvědčení, že lidské tělo je řízeno systémem tekutin – krve, hlenu, žluté žluči a černé žluči. Věřil, že příčinou nemoci je nerovnováha těchto tekutin a že klíčem k léčbě nemoci je obnovení rovnováhy v těle. Tato teorie se v očích pozdější medicíny ukázala jako nepravdivá, byla ale na svou dobu velmi pokroková. Byl také zastáncem experimentální medicíny a prováděl rozsáhlé pokusy na zvířatech, aby lépe porozuměl lidskému tělu. Jako první popsal úlohu míchy při řízení pohybu a provedl také průkopnický výzkum anatomie mozku a krevního oběhu.
Kromě své lékařské práce byl Galén také filozofem, který rozsáhle psal o vztahu mezi tělem a duší. Věřil, že duše je nehmotná entita, kterou nelze studovat pozorováním ani experimentováním, ale že je úzce spojena s fyzickým tělem. Galénova práce měla zásadní vliv na vývoj medicíny v západním světě, protože jeho teorie pomohly položit základy moderní medicíny.Kdo byl Galén? Životopis Galén, osobnosti, slavný člověk z kategorie lékařství

Hlavní informace o osobě Galén

Národnost: řecká
Datum narození: 129
Místo narození: Pergam, Mýsie (Turecko)
Datum úmrtí: 216

Popis osobnosti Galén můžete sdílet s přáteli a kamarády na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Znáte definici termínu Noktovizor? Víte, co je to Anestezie? Vzpomněli byste si co označuje výraz Kalcifikace? Rozumíte pojmu Kandela?

Klíčová slova: wiki, kdo je Galén?, biografie, vysvětlení, narození, lexikon, národnost, wikipedie, popis, datum narození, kdy se narodil Galén?, národnost, místo narození, kde se narodil Galén?, Galén, lékařství

Pojem Galén je v kategorii Lékařství, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit najít pojem Galén ve vyhledávači Qwant

Hledat výraz Galén na Google obrázcích

Hledat pojem Galén ve fulltextu Seznam.cz

Najít výraz Galén ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat výraz Galén na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Galén například ve fulltextu Yahoo.com, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Víte co znamenají tato slova, hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy?

Biografie, životopis, kdo je to Galén?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo byl Galén? Kdy se narodil Galén? Kde se narodil Galén? Kdy zemřel Galén? Galén je v kategorii Lékařství

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme. Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Pokuste se také najít informace osobnost, osobu, člověka Galén dejme tomu například na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Galén i v jiné kategorii než je lékařství.