Kdo je to?
Kdo byl Ferenc Liszt? Životopis Ferenc Liszt, osobnosti, slavný člověk z kategorie hudba

Kdo byl Ferenc Liszt?

Kdo byl Ferenc Liszt? Životopis, informace, biografie, hudba

Ferenc Liszt byl významný hudební skladatel a klavírista 19. století.
Narodil se v tehdejších Uhrách. Vyrůstal v prostředí, kde se prolínaly německé, rakouské, slovenské a maďarské vlivy. Jeho otec byl hudebník, tudíž byl k muzice veden od dětství a už jako dítě projevoval velký talent.
Ferenc Liszt začal svou hudební kariéru jako klavírní virtuos. Hru na piano studoval po celé Evropě a měl možnost potkat největší osobnosti tehdejší hudby - vliv na něj měli např. Salieri, Beethoven, Chopin, Paganini...
Jak Liszt hudebně vyzrával, přestával se věnoval veřejnému vystupování a začal klást důraz na vlastní komponování.
Není jednoduché Liszta zařadit do některého z hudebního proudů, neboť často byl tím, kdo určoval nové směry. Část jeho tvorby lze považovat za romantismus; jeho symfonické básně byly ve své době unikátním propojením hudby a literatury; často také pracoval s folklórními prvky.
Ferenc Liszt proslul především jako autor symfonických básní, byl jedním z prvních, kdo je skládal a dodnes je považován za jednoho z nejvýraznějších představitelů této hudební formy. Symfonická báseň je obvykle jednovětá skladba komponovaná na námět nějakého literárního díla nebo příběhu. Mezi Lisztovy nejvýznamnější symfonické básně patří Orfeus (1854), Mazepa (1851) a Hamlet (1858).
Liszt je autorem i klasických symfonií. Jde o dvě rozsáhlá díla inspirována Faustovských opusem a Dantovou Božskou komedií.
Jako vynikající klavírní virtuos často komponoval i pro klavír - například valčíky, etudy nebo klasické koncerty.
Z Lisztovy tvorby zmiňme ještě alespoň jeho velkolepá oratoria - Legenda o svaté Alžbětě (1862) a Kristus (1866).
Jeho tvorba byla výrazně ovlivněná příklonem ke katolicismu (především v pozdějším věku skládal často duchovní hudbu) a silnou nákloností k Uhrám, které považoval za svou domovinu, tudíž v jeho díle můžeme často najít maďarské motivy v hudbě samotné i v námětech.Kdo byl Ferenc Liszt? Životopis Ferenc Liszt, osobnosti, slavný člověk z kategorie hudba

Hlavní informace o osobě Ferenc Liszt

Národnost: maďarská (sporné)
Datum narození: 22. října 1811
Místo narození: Raiding, Ödenburg (Uhry, dnešní Rakousko)
Datum úmrtí: 31. července 1886

Popis osobnosti Ferenc Liszt můžete sdílet s dalšími osobami na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Pamatujete si definici pojmu Zelený čtvrtek? Znáte definici termínu Dvousměnný provoz? Znáte termín Blog? Pamatujete si definici pojmu Syndrom vyhoření?

Klíčová slova: život, narození, kdo je Ferenc Liszt?, Ferenc Liszt, hudba, národnost, kde se narodil Ferenc Liszt?, kdo to je, hudba, kdy se narodil Ferenc Liszt?, osobnost, wikipedie, Kdy zemřel Ferenc Liszt, lexikon, vysvětlení, národnost

Pojem Ferenc Liszt je v kategorii Hudba, ilustrační obrázek

Hledejte pojem Ferenc Liszt v následujících vyhledávačích

Hledat výraz Ferenc Liszt ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít pojem Ferenc Liszt ve Wikipedii

Hledat videa s názvem Ferenc Liszt na Youtube

Najít slovo Ferenc Liszt ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Ferenc Liszt ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Ferenc Liszt například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr z osobností, slov odborných termínů, pojmů a hesel

Stručná biografie, resp. životopis osoby Ferenc Liszt

Teď už znáte odpověď na otázku Kdo byl Ferenc Liszt? Kdy se narodil Ferenc Liszt? Kde se narodil Ferenc Liszt? Kdy zemřel Ferenc Liszt? Ferenc Liszt patří do kategorie Hudba

Napsáno redaktory Superia.cz. Žádným způsobem neručíme za informace nebo obsah uvedený na těchto internetových stránkách. Informace v textu mohou být zastaralé. Stránky jsou aktualizovány nepravidelně dle možností. Můžete se pokusit také najít informace osobnost, osobu, člověka Ferenc Liszt např. ve Wikipedii, kde můžete najít podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Ferenc Liszt i v jiné kategorii než je hudba.